Kerkdienst

Datum/Tijd
Date(s) - 02/12/2018

Categorieën


Aanvang 10 uur.
1e Advent.

Lezingen van deze zondag:
Zacharia 14:4-9 en Openbaring 1:9-11 en 8:1-4

Voorganger: ds. René Silvis.
Twee collecten:  diaconie en missionair werk.
Crèche voor kinderen tot 4 jaar.
Kindernevendienst voor de jeugd van 4-12 jaar.
Lees meer over onze kerkdiensten.
Na de dienst is er koffie, thee en limonade in de Joriskerk (!). Je kunt dan tot 13.00 uur de kerststalexpositie bekijken.

Bij de dienst: Bericht uit de hemel.

Johannes is naar het eiland Patmos verbannen. Hij krijgt daar visioenen die hij moet opschrijven, zodat mensen in alle windstreken ze kunnen lezen. Hij ziet zeven engelen met bazuinen en nog veel, veel meer. Johannes nodigt je uit: ‘Geloof met me mee’.

Bij de collecte:

De Protestantse Kerk steunt in Nederland pioniersplekken, nieuwe kerkplekken waar mensen op nieuwe manieren met het geloof in aanraking kunnen komen. LifeWirez in BIlthoven richt zich op jongeren tussen de 16 en 25 jaar. De pioniers Robert en Richard zoeken jongeren op in hun eigen leefomgeving, gaan met hen in gesprek en bouwen een vertrouwensband. Naast activiteiten gericht op ontmoeting, zijn er geloofsverdiepende activiteiten zoals Youth Alpha.