Kerkdienst

Datum/Tijd
Date(s) - 04/11/2018

Categorieën


Aanvang 10 uur.
Oogstdankfeest.

Lezingen van deze zondag: Psalm 119:1-8 of Openbaring 4.
Voorganger: ds René Silvis.
Twee collecten:  Kerk in Actie/zendingscollecte en plaatselijk werk
Crèche voor kinderen tot 4 jaar.
Kindernevendienst voor de jeugd van 4-12 jaar.
Lees meer over onze kerkdiensten.
Na de dienst is er koffie, thee en limonade in Het Nieuwe Baken.

Bij de collecte:

Meer kansen voor inheemse bevolking in Brazilië

In Brazilië lijden de inheemse volken onder de vooroordelen over hun specifieke leefwijze. De kerkelijke organisatie COMIN, partner van Kerk in Actie, ondersteunt hen op het gebied van gezondheid, onderwijs en landrechten. Door onderwijs en publicaties leert de inheemse en niet-inheemse bevolking van elkaars cultuur en levensvisie.

Sinds 2015 is Nienke Pruiksma door Kerk in Actie uitgezonden naar Brazilië. Ze verzorgt bij COMIN lessen en cursussen en draagt zo bij aan de uitwisseling en begrip tussen bevolkingsgroepen.

Met de opbrengst van de collecte steunt Kerk in Actie zendingsprojecten wereldwijd, zoals het werk van Nienke in Brazilië.