Kerkdienst

Datum/Tijd
Date(s) - 23/09/2018

Categorieën


STARTZONDAG
Aanvang 10 uur.

Lezingen van deze zondag: Efeziërs 1:15-23 en Marcus 6:30-44.

Voorganger:  ds. René Silvis.
Twee collecten:  diaconie en plaatselijk werk.
Crèche voor kinderen tot 4 jaar.
Kindernevendienst voor de jeugd van 4-12 jaar.
Lees meer over onze kerkdiensten.
Na de dienst is er koffie, thee en limonade in Het Nieuwe Baken.

Bij deze zondag:

Het is Startzondag en we sluiten aan bij het thema van de Protestantse Kerk in Nederland:
Een goed gesprek.
Op verschillende manieren willen we dat vorm geven.
Allereerst door ons om 9.30 uur in Het Nieuwe Baken aan te sluiten bij de jeugd, die er dan de Nacht zonder Dak op hebben zitten. Hier is ruimte voor ontmoeting en gesprek met koffie en thee en kunnen de ervaringen van de dag en de nacht ervoor worden gedeeld.
Vanuit Het Nieuwe Baken gaan we dan naar de kerk waar we op verschillende manieren een goed gesprek belichten en beleven. In de voorbereidingsgroep (de Liturgiecommissie en leden van enkele raden) hebben we gekozen voor de vorm van een Thomasviering.
Deze vorm van vieren komt oorspronkelijk uit Finland en wordt gebruikt om mensen die niet (zo vaak) meer komen opnieuw kerkzijn te laten ervaren. In een Thomasviering is er ruimte voor ‘heilige chaos’. In dit deel van de dienst is er een soort chaos omdat er verschillende dingen tegelijk gebeuren. De aanwezigen kunnen kiezen uit een aantal mogelijkheden. Denk daarbij aan doorpraten over de lezing of de preek of een gedicht, een lied aanleren, een creatieve verwerking, het schrijven van voorbeden, een wandeling met gesprek.
Natuurlijk wordt ook de opbrengst van de Nacht zonder Dak bekend gemaakt, is er bidden, zingen, zegen.
We hopen zo een goed gesprek op gang te brengen met mensen van verschillende generaties, dat zich zal voortzetten bij de koffie, in de wijkbijeenkomsten, de raden, thuis, onder vrienden, buren, bekenden en onbekenden. En dat we in de ontmoeting van twee of drie of meer we ook mogen ontdekken dat Christus bij ons is.