Enquête

E-mailnieuwsbrief

We hebben in de Joriskerk al veel mooie communicatiemiddelen. Een werkgroep heeft afgelopen voorjaar al die middelen in een communicatieplan en een handleiding op een rij gezet zodat we er nog beter gebruik van kunnen maken. Om iedereen nog actueler te informeren over alle activiteiten adviseert de commissie om een e-mailnieuwsbrief te starten. Hierin staan elke week korte actuele berichten. Het is niet de bedoeling om Samenspraak te vervangen door een e-mailnieuwsbrief.

Wat vindt u?

De kerkenraad vindt dit een goed idee, maar… voordat we hiermee beginnen, willen we graag weten wat u hier eigenlijk van vindt. Leest u Samenspraak? Wat vindt u ervan? Heeft u wel e-mail? En wat zou u van zo’n e-mailnieuwsbrief vinden?
We horen het graag!
Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

Enquête invullen.