Tien gedachten ‘om op de kauwen’.

Zondag 5 mei was het zover. De Jongerenkerk werd Fairtradekerk en Groene Kerk.
De titel Fairtrade Gemeente van de Gemeente Venlo werd verlengd als ook de titel Fairtrade Hogeschool voor Fontys Venlo. En restaurant de Barones in Arcen kreeg de titel Fairtrade restaurant.
Lees het verslag van deze dag op de website van Fair Venlo.

Het programma startte om 10.00 uur met een gezamenlijke maaltijd in de Jongerenkerk. De deelnemers werden welkom geheten met een zegenwens en een openingsgebed. Het JK-Koor zorgde voor een muzikale bijdrage. De viering was in handen van Hub van den Bosch namens de Jongerenkerk en ds. René Silvis namens de Joriskerk.
Voordat er gegeten werd kregen we tien gedachten ‘om op te kauwen’ van ds. René Silvis.

Om op te kauwen bij het eten

God, zegen dit brood.
En geef brood aan wie hongert         
en maak de honger naar recht bij verzadigden groot.
God, zegen dit brood.

Dit lied – God, zegen dit brood – vertelt ons de samenhang tussen eten en recht, tussen eten en onrecht. Voor veel mensen is eten belangrijk. Om in leven te blijven. Omdat ze het lekker vinden. Omdat het een rustig moment op de dag is. Omdat het dan tijd is om bij te praten. Om zoveel redenen is eten belangrijk voor mensen. Het is fijn als je er van kunt genieten. En dat is beter dan het gedachteloos naar binnen te werken. Daarom tien gedachten om ‘op te kauwen’ bij het eten.

1) Er zijn mensen die alleen eten.        
Ik eet alleen, God.
Komt u dan bij mij aan tafel
en wees mijn gast.

2) Er zijn mensen die samen eten.        
Dank u God        
voor het eten
voor vrienden
voor tijd om te ontspannen en samen te delen.

3) Soms bidden mensen heel kort.        
Brood. Halleluja. Amen.

4) Soms zijn mensen even stil.        
Toen het gezin hardop gebeden had         
zei het kind dat te gast was:
‘Bij ons zitten we gewoon rustig en stil en ruiken ons eten.’

5) Het is de aarde die ons voedsel geeft.        
Het eten is klaar;
wij zijn bij elkaar;
de goede dingen van de aarde
zijn er om te delen.
Kom, eet en geniet.

6) Ons eten staat niet zomaar op tafel.        
Danken wij God voor het eten op tafel.
Zegen voor degene die het zaaide, die het maaide, die het vervoerde;
zegen voor degene die het klaar legde, die het verkocht, die het bereidde;
en danken wij God dat wij het mogen eten.

7) We zijn wat we eten.        
Liefdevolle God,
We zijn wat we eten.
We worden wat we al zijn:
atomen van koolstof, waterstof, zuurstof en stikstof.
Ons eten, herschapen stof,
is steeds weer opnieuw gevormd door levend DNA.
Hoe wonderlijk.
Dank u Liefdevolle Schepper,
voor proteïnen, koolhydraten en ook voor vetten en mineralen,
om ons te voeden en op te bouwen.
Wil al onze energie gebruiken voor uw koninkrijk.

8) De bereiding, het opeten en de afwas horen bij elkaar.        
God is overal.
Bij het aanrecht, aan tafel en bij de gootsteen

9) Bij het eten is er tijd om nog eens na te denken over de dag.        
Wij zeggen dank voor deze dag,        
en noemen de momenten die moeilijk waren.
Help ons allemaal om in vrede en liefde te leven.

10) Als we eten hebben we vaak meer dan genoeg. Tegelijk zijn er velen in de wereld die veel te weinig hebben. Dat ons eten, ons samen eten ons aanzet tot inzet. Want hiermee zijn we weer terug bij ons lied.

God, zegen dit brood.         
En geef brood aan wie hongert
en maak de honger naar recht bij verzadigden groot.
God, zegen dit brood.

Eet smakelijk en dat het u goed mag doen.

ds. René Silvis