Smeekgebed

In de Veertigdagentijd verzorgt de missionaire raad het smeekgebed.
Er is een vaste tekst voor alle 6 zondagen. Iedere zondag roepen wij om ontferming voor het project van aandacht voor de betreffende zondag en aandacht voor een specifieke gebeurtenis in de week ervoor. De tekst wordt voorbereid en uitgesproken door 1 van de leden van de missionaire werkgroep.

De vaste tekst luidt:

Gij die ons kent, Schepper van ons leven, wees ons genadig.
Gij die weet wat ons gelukkig maakt, en ook wat ons bindt en ons gevangen houdt.
Houd ons toch vast en spreid Uw genade over ons uit.
Warm ons, spreek onze naam.
Leg uw vrede in ons neer en doe ons leven, verbonden met U en met elkaar.
Daarom roepen wij om ontferming……

Eerste zondag
……. voor hen die op Cuba moeten zien te leven en overleven in steeds slechtere omstandigheden, op zoek naar houvast en perspectief. Als ook voor alle Venezolanen die niet meer onder het juk van dit bewind kunnen of willen leven.
Heer, wees barmhartig en sterk ons in de navolging van uw weg van bevrijding.

Tweede zondag
……. voor ex-gedetineerden die na het uitzitten van hun straf een nieuw leven willen opbouwen en voor de slachtoffers en nabestaanden van de vliegramp in EthiopiĆ«.
Heer, wees barmhartig en sterk ons in de navolging van uw weg van bevrijding.

Derde zondag
……. voor de stad Utrecht, voor hen die nu rouwen, voor allen die uw kracht zo nodig hebben om verder te kunnen met leven na de schok van de aanslag.
……. voor kinderen in armoede. Armoede schaadt hun ontwikkeling en ontneemt in veel gevallen hen de mogelijkheid kind te zijn.
Onze aandacht gaat vandaag uit naar kinderen die door armoede gedwongen moeten werken, zoals kinderen in de Indiase stad Narsapur. Ontferm U over deze kinderen, hun ouders en hen die zich voor deze kinderen inzetten.
Heer, wees barmhartig en sterk ons in de navolging van uw weg van bevrijding.

Vierde zondag
……. voor hen die samen met anderen in hun gemeenschap leren wat samen kerk zijn betekent.
Die kracht en hoop putten uit het geloof in U en zoeken naar wegen om dit met elkaar te delen.
Heer, wees barmhartig en sterk ons in de navolging van uw weg van bevrijding.

Vijfde zondag
……. voor de alle kinderen in Rwanda die geen ouders meer hebben, vaak als gevolg van het aids virus. Wil bij deze kinderen, hun pleegouders en hun begeleiders zijn wanneer ze een leven proberen op te bouwen.
Heer, wees barmhartig en sterk ons in de navolging van uw weg van bevrijding.
Met uw wereld en uw mensenkinderen zo roepen wij: Heer, ontferm U.

Zesde zondag
……. voor hen die in de kerk naar een nieuw begin zoeken, omdat de oude vormen niet meer lijken te passen, maar de nieuwe maatschappij ook verwarrend en op drift is. We denken hierbij aan de mensen van Jong Protestant, die met spelvormen het paasevangelie proberen over te brengen aan jongeren.
En voor die kinderen van vluchtelingen die hier zijn opgegroeid en dachten een nieuw begin te hebben gevonden. Nu de mogelijkheid om schrijnende gevallen een verblijfsvergunning toe te kennen lijkt te verdwijnen, is van hun toekomst weer een stuk uitzicht ontnomen.