Dienst door gemeenteleden.

Zondag 29 september was er een bijzondere dienst in de Joriskerk. Deze dienst was voorbereid door gemeenteleden in 5 gemeenten in onze regio, noord/midden Limburg.
De lezingen over de rijke man en de arme Lazarus in Lukas en over een stel zorgeloze, achteloze en hautaine leiders in Amos zijn besproken en er zijn liederen bij gezocht en gebeden voorbereidt. Omdat je niet met z’n allen een overweging kan schrijven heeft 1 van de gemeenteleden dat gedaan. Het sleutelwoord was achteloosheid.

In de Joriskerk werd de dienst geleid door vier leden uit onze gemeente.
O.a. de liederen 1010 en 1001 uit de liedbundel werden gezongen.
Het was een mooie dienst.
In de pdf vindt je de tekst van de overweging en de bijbehorende teksten uit de Bijbel.