Categorie archief: nieuwsbrief

Nieuws uit de Joriskerk – 3

De kerkdienst kun je zondag om 10 uur live meeluisteren op je computer of tablet via www.kerkdienstgemist.nl of op je mobiele telefoon via de app Kerkdienst gemist.

Wil je de kerkdienst later beluisteren, stuur dan een mailtje naar
Roelof Hamberg, roelof.hamberg@gmail.com of bel hem 06-2449 4927 .
Je ontvangt van hem een wachtwoord.

Lees de hele nieuwsbrief van deze week: Nieuws uit de Joriskerk – 3
Abonneren op de nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar: scriba.pgvenlo@gmail.com
Je krijgt de nieuwsbrief dan in je mailbox.

Nieuws uit de Joriskerk – 2

De kerkdienst kun je zondag om 10 uur live meeluisteren op je computer of tablet via www.kerkdienstgemist.nl of op je mobiele telefoon via de app Kerkdienst gemist.

In de nacht van zaterdag op zondag gaat de klok een uur vooruit!

Wil je de kerkdienst later beluisteren, stuur dan een mailtje naar
Roelof Hamberg, roelof.hamberg@gmail.com of bel hem 06-2449 4927 .
Je ontvangt van hem een wachtwoord.

Lees de hele nieuwsbrief van deze week: Nieuws uit de Joriskerk – 2
Abonneren op de nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar: scriba.pgvenlo@gmail.com
Je krijgt de nieuwsbrief dan in je mailbox.

de symbolische schikking van vandaag

Nieuws uit de Joriskerk – 1

Beste lezer,
Op deze plek vind je aanvullende informatie uit de nieuwsbrief.
Abonneren op de nieuwsbrief kan door een mailtje te sturen naar: scriba.pgvenlo@gmail.com

Meeluisteren
Wilt u meeluisteren naar de alternatieve viering? Dat kan via www.kerkdienstgemist.nl.
Dit kan via uw pc, laptop of mobiele telefoon, via de app uit Google Play of App Store.
U hoeft geen account aan te maken.
Om 10 uur kunt u rechtstreeks meeluisteren, meezingen en meebidden of u kiest ervoor de dienst op een later tijdstip terug te luisteren.
Heeft u hierbij hulp nodig, neemt u dan contact op met:
Roelof Hamberg, 06-2449 4927 of roelof.hamberg@gmail.com

Collectes
Op zondag 22 maart zijn er twee collectes gepland.

De eerste collecte is voor Kerk in Actie, vakanties met aandacht.
Diaconale vakantieweken zijn van onschatbare waarde. Jaarlijks genieten ruim 2.700 mensen die niet meer gemakkelijk zelf op vakantie kunnen van een week vol warmte, aandacht en gezelligheid. In de praktijk zijn dit grotendeels ouderen en mensen die zorg of begeleiding nodig hebben. Tijdens deze vakanties staan ruim 1.500 ervaren vrijwilligers dag en nacht klaar om de gasten een heerlijk vakantiegevoel te bezorgen. Zij helpen bij de activiteiten, (persoonlijke) verzorging en bieden een luisterend oor. Kerk in Actie steunt het werk van Het Vakantiebureau, zodat zoveel mogelijk mensen genieten van een zorgeloze vakantie. Geef in de collecte, zodat we deze steun ook in 2020 weer kunnen bieden. Hartelijk dank!
Stort uw gift op NL 15 RABO 0373 7394 27 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Venlo e.o., o.v.v. ‘zondag 22 maart, collecte 1

De tweede collecte is voor het Plaatselijk werk.
Stort uw gift op NL 27 RABO 0373 7307 72 t.n.v. Protestantse Gemeente Venlo e.o., o.v.v. ‘zondag 22 maart, collecte 2‘.  

Huispaaskaars
De volgende huispaaskaarsen zijn te bestellen:

Model Afmeting Prijs
A en H 6,5 x 20 cm  €8,15
B en G 7 x 25 cm €11,25
C en F 7,5 x 30 cm €17,50
D en E 8 x 40 cm €22,95

U kunt de huispaaskaarsen bestellen door een mail te sturen naar: secretariaatdiakonievenlo@gmail.com.
Vermeld alsjeblieft duidelijk het gewenste aantal en het model.

Bericht van de predikant

Lieve gemeente,

In heel Europa zonden radiozenders op vrijdag om 8.45 uur het lied You’ll never walk alone uit. Om mensen met elkaar te verbinden en de ervaring te geven er niet alleen voor te staan in deze bijzondere tijden.
Als kerk mogen we er op vertrouwen dat Christus bij ons is. Daarom beginnen we onze dienst vaak met ‘Christus, Gij zijt het Licht in ons leven’. 
Zo weten wij dat we er in deze bijzondere tijden niet alleen voor staan maar dat God, die zich noemt
Ik-zal-er-zijn, ook nu aanwezig is.

Het coronavirus houdt ons in de ban.
Maatregelen om de mogelijkheid van besmetting te beperken hebben gevolgen voor heel de samenleving en dus ook voor ons als gemeente.
Onze kerkdiensten en wijkbijeenkomsten zijn tot nader bericht afgelast. En we verwachten niet dat dat met Pasen voorbij zal zijn.

Ook vergaderingen gaan niet door -en dat valt niet iedereen even zwaar 😉- maar overleg is er niet minder om, waarbij we als kerkenraad zoeken naar verschillende antwoorden op de vraag ‘Hoe kunnen we op afstand verbonden blijven?’ en ‘Hoe kunnen we gemeentezijn ervaren en voortzetten nu we elkaar fysiek niet of zeer beperkt ontmoeten?’

Wij roepen u op om in uw wijk of dorp om te zien naar gemeenteleden en andere mensen om u heen. Zijn er vragen, is er praktische hulp nodig? Telefoon, e-mail en WhatsApp zijn bruikbare middelen om contact met elkaar te hebben. En een kaartje kan ook nog steeds.

Als kerkenraad starten wij met een Nieuwsbrief om u van de nodige informatie te voorzien. Nieuwe ontwikkelingen, berichten van geboorte en overlijden, informatie over komende diensten en dergelijke. Maak elkaar erop attent dat je je hiervoor kunt aanmelden; breng de informatie over aan mensen waarvan u weet dat ze geen internet hebben; en meldt u gerust af wanneer u deze Nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen. Heeft u suggesties, laat het ons weten.

Als kerkenraad besluiten we ook om vanaf zondag weer kerkdiensten te houden. Het thema van het project van de Veertigdagentijd is ‘Een teken van leven’. Het is bijzonder dat het project ons deze gedachte juist in deze tijd aanreikt. Daarom willen we de lijn van de verhalen doorzetten en de mogelijkheid bieden om op de kern van ons gemeentezijn af te stemmen. De diensten vullen we in met het minimum aantal mensen dat nodig is om de dienst herkenbaar te laten zijn voor de gemeente rond onze Joriskerk. Kom dus niet naar de kerk!
U kunt om 10 uur live meeluisteren en meevieren via www.kerkdienstgemist.nl of via de app Kerkdienst gemist, te downloaden in de App Store of Google Play.

Hier kunt u de orde van dienst vinden en kunt u zien hoe u kunt bijdragen aan de collectedoelen.

Er is breed medeleven met elkaar, ook binnen de Protestantse Kerk als geheel.
Onze classispredikant ondersteunt ons met informatie of met een luisterend oor. Hij schreef ons: ‘In onze gedachten en gebeden zijn we bij alle mensen die getroffen zijn door het coronavirus, bij hen die voor het welzijn van mensen werkzaam zijn in ziekenhuizen en verpleegtehuizen, in kinderopvang en scholen, en mensen die zorgen dat het openbare leven doorgang kan vinden. En we staan speciaal stil bij hen die dat doen met risico voor hun eigen gezondheid.’

Voor ons allen hierbij het Anglicaans gebed waar de scriba van onze synode ds. René de Reuver ons afgelopen zondag op de televisie in voorging:

Houd ons Heer,
onder de schaduw van uw ontferming.
Versterk en ondersteun allen die bang zijn.
Wees met allen die zorg dragen voor zieken en ontheemden.
Richt op allen die gebukt gaan.
dat niets ons kan scheiden van uw liefde.
Amen.

Met een hartelijke groet,
namens de kerkenraad,
op afstand verbonden,

Vrede en alle goeds,

Ds. René Silvis
Venlo, 20 maart 2020