Categorie archief: nieuws

Chavel

Zing je graag?
Heb je een muzikaal gehoor?
Ben je behoorlijk stemvast?
En kun je zelfstandig je partij instuderen m.b.v. de app MuseScore?

Dan is Chavel misschien wel wat voor jou.
Chavel is een close harmony-ensemble o.l.v. Rob Meyboom, dat ernaar streeft 8-tot 17-stemmige a capella-muziek ten gehore te brengen. Onze ambitie is een kwaliteitsensemble opbouwen met unieke muziek waar de vrolijkheid vanaf spat, de muzikaliteit voelbaar is en waarmee we ons publiek kunnen ontroeren.
Op onze site www.chavel.nl zijn voorbeelden van ons repertoire te beluisteren.

We repeteren elke donderdagavond vanaf 20:00 uur in De Vilgaard, Schandeloseweg1, Velden.
Je bent van harte welkom om eens te komen luisteren en/of mee te doen

Op zaterdag 11 mei houden we van 14:00 tot uiterlijk 17:00 uur een openbare repetitie in de Joriskerk. Kom vooral eens luisteren en meegenieten!

Voor meer info:
www.chavel.nl
info@chavel.n

Silent movie met improvisatie op het orgel

Buren ontmoeten elkaar

In 2018 is het startsein gegeven voor het project ‘Nachbarn begegnen sich – Buren ontmoeten elkaar’. De bedoeling van dit project, van de Venlose historicus Ragdy van der Hoek en de Straelense archivaris Claudia Kurfürst is om inwoners van Venlo en Straelen dichter bij elkaar te brengen.

Onderdeel van dit project is de ‘stille’ film “De klokkenluider van de Notre Dame”, met improvisatie op het orgel door Otto Maria Krämer .

De film uit 1923 is naar het boek van Victor Hugo dat in 1831 werd gepubliceerd en dat over de onbeantwoorde liefde van de gebochelde klokkenluider van de Notre-Dame de Paris gaat. Met zijn improvisatie op het orgel roept Otto Maria Krämer de klemmend bedreigende sfeer op van de 15e eeuwse setting van het verhaal.

Datum: dinsdag 21 mei 2019
Joriskerk open: 19.00 uur
Aanvang concert: 19.30 uur
Organist: Otto Maria Krämer
Film: De klokkenluider van de Notre Dame
Duur: 90 minuten

21.00 – 22.00 uur: we ontmoeten elkaar in een informeel samenzijn.

Iona weekend

Het eiland Iona in Schotland is al eeuwenlang een pelgrimsoord.
In de schoonheid van de natuur en de gastvrijheid van de Iona Community komt een mens tot zichzelf.
De Ionagroep Nederland organiseert in Dopersduin in Schoorl een weekend waar de sfeer van Iona heerst. Dat betekent ontmoeting, vieren, eten en drinken, bezinning en verdieping, de natuur in en ontspannen. Welkom is ieder die al langer betrokken is bij de Iona Community en ‘Iona Nederland’, fijn om elkaar weer te ontmoeten. Welkom voor ieder die wil kijken hoe het is en die er meer van wil weten.

Het thema van dit jaar is:
‘De roep van de stilte’.
We onderzoeken de stilte en zullen de stilte beoefenen.
Maar verwacht geen stilteretraite.
Stil worden wordt benoemd met het beeld van de ‘reis’ naar binnen.
Er is ook weer een weg naar buiten nodig, waar de wereld wacht, waar onrecht niet onbesproken mag blijven of stilzwijgend aanvaard.
Van harte welkom in Schoorl van 24 – 26 mei 2019

Voor verdere informatie en aanmelding zie: www.ionagroep.nl

Fairtrade

De afgelopen tijd is met diverse gemeenteleden gesproken over Fairtrade. Allen staan positief tegenover de doelstelling van Fairtrade, namelijk aandacht vragen voor eerlijke handel.

Maar de opmerking is dat we ook als gemeente weinig over Fairtrade horen. Dit moedigt in ieder geval aan om er meer over te schrijven. Wist u bijvoorbeeld dat we ter bevordering van de eerlijke handel altijd Fairtrade koffie en thee drinken in Het Nieuwe Baken?

Op 5 mei, Bevrijdingsdag, is er een manifestatie in en rond de Jongerenkerk. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de volgende gebeurtenissen:

De manifestatie start om 10.00 met een maaltijd in de Jongerenkerk. Tijdens de maaltijd woorden van bezinning, o.a. van onze eigen predikant ds. René Silvis.
Vervolgens vinden ceremonies plaats: onthulling van bordjes Groene Kerk en Fairtrade Kerk. Tevens bekendmaking van Venlo als Fairtrade gemeente.
Dan is er een markt met kramen van o.a. de Wereldwinkel en FairVenlo. Elke kraam kun je koppelen aan een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De markt duurt tot 15.00 uur. Allen die belangstelling hebben zijn van harte welkom.
Voor deelnemen aan de maaltijd graag van te voren opgeven.

Paasontbijt

Op zondag 21 april is het eerste Paasdag. Een feestelijke dag omdat we dan vieren dat Jezus opgestaan is uit het graf: Hij is niet dood, Hij leeft!

Traditie getrouw beginnen wij deze zondag met een gezamenlijk ontbijt.

De organisatie wordt gedaan vanuit de pastorale raad, bij de voorbereiding wilt u misschien wel helpen. U kunt uw bijdrage leveren door:

  • tafelstukjes te maken, waarschijnlijk voor 6 tafels.
  • een vuurtje te stoken waaraan wij ons voor aanvang van het ontbijt kunnen verwarmen.
  • 40 eieren te koken.
  • deel te nemen aan het ontbijt.

Of u meehelpt bij de voorbereidingen of dat u komt om deel te nemen aan het gezamenlijk ontbijt, uw inzet draagt bij om elkaar te ontmoeten, om inhoud te geven aan het gemeente zijn.

Datum: zondag 21 april
Tijd: 08.00
Plaats: binnenplaats Het Nieuwe Baken.
Financiële bijdrage per persoon boven 16 jaar: 3 euro
Opgave, voor uw bijdrage en deelname aan het ontbijt is bij Martha Bos, e-mail adres: Marthabos41@gmail.com

Paasgroeten 2019

De diaconale raad heeft weer een aantal kaarten in huis voor de paasgroetenactie.

Het thema van de veertigdagentijd dit jaar

is een nieuw begin

Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis.
Met een aantal gedetineerden in de penitentiaire inrichting in Vught heeft ds. Anne van Voorst uitgebreid gesproken over het thema van de 40dagentijd, ´Een nieuw begin´.
Er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst:  “Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!”

De diaconale raad deelt de kaarten, met uitleg, uit na de diensten in de Joriskerk.

Wil je meer weten kijk dan op de website van Kerk in Actie

Een nieuw begin

VEERTIGDAGENTIJD 2019

Op 6 maart zijn we gestart met de Veertigdagentijd. De voorbereidingstijd naar het feest van Pasen. Een tijd voor bezinning en gebed, maar ook om heel concreet daden van gerechtigheid te doen.

Deze tijd voor Pasen nodigt ons uit tot een nieuw begin, het thema van de Veertigdagencampagne, voor anderen maar ook voor onszelf.
Bron van ‘een nieuw begin’ is de liefde van Jezus Christus. Hij ging de weg van liefde en mededogen tot het uiterste.

Opnieuw beginnen is niet altijd makkelijk. Zeker niet wanneer je als kindslaaf moet werken, je familie is vermoord door gewelddadige milities of je als ex-gevangene je je leven weer wilt opbouwen.
In deze 40dagentijd zetten we ons in om juist deze mensen nieuwe hoop en kracht te bieden. Wij ondersteunen ex-gedetineerden, kind-slaven in India, genocideslachtoffers in Rwanda en kerken op Cuba, in Pakistan en Nederland om een nieuw begin te maken.

KINDEREN NAAR SCHOOL!

1e zondag op 10 maart: Cuba – de kerk bloeit op
2e zondag op 17 maart: Nederland – de gevangenis verlaten, en dan?
3e zondag op 24 maart: India – stop kinderarbeid
4e zondag op 31 maart: Nederland – pionieren rond
zingevingsvragen
5e zondag op 7 april: Rwanda – 25 jaar na de genocide
PalmPasen op 14 april: Nederland – jongeren doorleven
het paasverhaal
Paaszondag op 21 april: Pakistan – Versterk de kerk

De missionaire werkgroep maakt zich sterk voor al deze projecten.
Zondag 17 maart is er na de dienst in Het Nieuwe Baken meer informatie over Exodus.

Viering over passie in het leven.

We zetten op de zondag na Valentijnsdag de liefde centraal. In muziek, verhaal, lied en gebed wordt Passie in het leven belicht. Muzikaal wordt dit thema vorm gegeven door Muziekvereniging Concordia uit Meterik, sopraan Marian Hofstra en organist Roelof Hamberg. Voorganger in deze dienst is dominee René Silvis.

Naar het idee van het bekende BBC-programma Songs of Praise wisselen in deze kerkdienst muziek en verhaal elkaar af. We horen mensen over hun liefde vertellen en we luisteren naar hoe in het Bijbelboek Hooglied twee geliefden aan elkaar en over elkaar vertellen hoe mooi de liefde en de geliefde is. In de prachtige poëzie komt tot uitdrukking wat ons met liefde gegeven is en hoe mooi het leven daardoor wordt. Dat is een uitnodiging: zie eens hoe God met mensen omgaat en hoe wij met elkaar mogen omgaan. Deze verhalen worden afgewisseld met samenzang en prachtige muziek, zoals ‘I shall love but thee’ van Jan Van der Roost voor sopraan en fanfare, en de beroemde Finale uit de orgelsymfonie van Saint Saëns, dit keer door orgel en fanfare.

kerkdienst over passie
muziekvereniging Concordia

De kerkdienst met het thema Passie in het leven is op zondag 17 februari.
Aanvang 10 uur. Vrije toegang en zoals gebruikelijk is iedereen welkom in de Joriskerk!
Er word een collecte gehouden voor Ethiopië:
De extreme droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken en vee sterft. De collecte is voor noodhulp en om de weerbaarheid te vergroten . 
En er is een collecte voor het werk van onze Protestantse Gemeente.

Kerkenraad neemt afstand van Nashville-verklaring

VERKLARING VAN DE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VENLO EN OMSTREKEN.

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Venlo e.o. heeft in zijn vergadering op 8 januari 2019 uitgesproken dat nadrukkelijk afstand wordt genomen van de zogeheten NASHVILLE-verklaring, waarin o.m. homoseksuele relaties en transgenderidentiteit worden afgewezen.
De Kerkenraad schaart zich in deze kwestie volledig achter de afwijzende reacties, zoals inmiddels verwoord door de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en de scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ds. René de Reuver.
Met hen spreken wij uit dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en blijft in onze kerk en zich daar thuis mag voelen.
De NASHVILLE-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten, pastoraal onverantwoord en doet onrecht aan alle mensen van wie de ondertekenaars van die verklaring de levensvorm afwijzen.

Namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Venlo en omstreken,
Hans van Berkum, voorzitter ad interim,
Ds. René Silvis, predikant.

Download hier de verklaring op pdf:

2019 VERKLARING VAN DE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VENLO EN OMSTREKEN

Iona Community – lezing

Lezing over de Iona Community in Venlo
De Iona Community is een oecumenische gemeenschap die verbonden is met het eiland Iona voor de Schotse westkust. Sinds 563, toen de monnik Columba op Iona aankwam, kent dit eiland een christelijk spiritueel leven. De leden en vrienden van de Iona Community leven verspreid over het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld. Zij zetten zich in voor vrede en gerechtigheid en heelheid van de schepping, opbouw van gemeenschap en de vernieuwing van liturgie en vieringen. Ds. René Silvis uit Venlo is op Iona geweest en is verbonden aan de Nederlandse Ionagroep.

Begeleiding: Ds. René Silvis
Datum: Woensdag 30 januari
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Joriskerk, Sint Jorisstraat 16
Kosten: Vrijwillige bijdrage