Categorie archief: nieuws

Roze zaterdag – iedereen welkom

De regenboogvlag en veel tinten roze.

Een mooie interreligieuze viering in Domani met vertegenwoordigers uit verschillende geloofsgemeenschappen.

Toespraken werden met applaus bekrachtigd! Mooie liederen werden gezongen en met de zegen
‘God bracht ons tevoorschijn, in het stralende licht van deze dag. Dat God ons verder leidt, gegidst door het licht van de eeuwigheid’
gingen we weer naar buiten, de zonovergoten en veelkleurige, maar vooral ook roze stad in.

Bij de Joriskerk hing de regenboogvlag in top. Iedereen is welkom, altijd!

Fairtrade kerk en Groene kerk – Global Goals evenement

In de Jongerenkerk!

Zondag 5 mei was het zover. De Jongerenkerk werd Fairtradekerk en Groene Kerk.
De titel Fairtrade Gemeente van de Gemeente Venlo werd verlengd als ook de titel Fairtrade Hogeschool voor Fontys Venlo. En restaurant de Barones in Arcen kreeg de titel Fairtrade restaurant. Gefeliciteerd! Om hier aandacht aan te schenken en dit te vieren is er een Global Goals markt evenement georganiseerd. De 17 goals waren ieder in een marktkraam vertegenwoordigd.
Lees het verslag van deze dag op de website van Fair Venlo

En dan de Joriskerk ….!

Vanuit de Joriskerk waren er verschillende mensen om de maaltijd, de uitreiking van de titels en het marktevenement mee te maken. Natuurlijk kan niet iedereen met alle goals aan de slag gaan, werd ons op het hart gedrukt. Iedere groep kan op zijn eigen terrein werken naar een global doel.
We zijn zeer geïnspireerd geraakt door alles wat we hoorden. Fairtrade Kerk en Groene Kerk moet toch haalbaar zijn. Wij willen ook deze bordjes aan onze mooie kerk! Aan het werk!

Een inspirerend verhaal uit Oss
De onthulling van de titels door Gerrie Gijssen van de Jongerenkerk en wethouder Marij Pollux

Coen van der Vlerk benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau!

Na ruim een jaar van administratieve voorbereidingen, voortreffelijk gecoördineerd door Gerard Lunshof, was het op 26 april 2019 dan eindelijk zover.

In een met familie, vrienden, diverse afgevaardigden van meerdere verenigingen en alle geledingen binnen onze eigen protestantse gemeente gevulde Joriskerk verscheen om klokslag 12.40 uur de burgemeester van Venlo, de heer Antoin Scholten, om een totaal verraste en overrompelde Coen van der Vlerk de gevleugelde woorden toe te spreken dat het zijne majesteit de Koning heeft behaagd om hem een koninklijke onderscheiding toe te kennen voor het vele, vele werk dat Coen als vrijwilliger in allerlei functies (plaatselijk, regionaal en landelijk) gedurende een lange reeks van jaren op diverse kerkelijke en maatschappelijke terreinen heeft verricht.

Tot ieders grote blijdschap is Coen voor al deze belangeloze inspanningen beloond met de eervolle benoeming tot ridder in de orde van Oranje Nassau!

Namens alle geledingen binnen onze eigen protestantse gemeente te Venlo laten wij weten bijzonder ingenomen te zijn met deze fantastische en uiterst verdiende koninklijke onderscheiding.
Ridder Coen, wij willen je namens ons allen van ganser harte feliciteren met deze onderscheiding en jou nog eens nadrukkelijk bedanken voor al jouw inspanningen voor onze kerkgemeenschap!
Daarbij God’s zegen toegewenst.

Paul Hollaar,
voorzitter Kerkenraad
Hans van Berkum,
voorzitter College van Kerkrentmeesters.

Chavel

Zing je graag?
Heb je een muzikaal gehoor?
Ben je behoorlijk stemvast?
En kun je zelfstandig je partij instuderen m.b.v. de app MuseScore?

Dan is Chavel misschien wel wat voor jou.
Chavel is een close harmony-ensemble o.l.v. Rob Meyboom, dat ernaar streeft 8-tot 17-stemmige a capella-muziek ten gehore te brengen. Onze ambitie is een kwaliteitsensemble opbouwen met unieke muziek waar de vrolijkheid vanaf spat, de muzikaliteit voelbaar is en waarmee we ons publiek kunnen ontroeren.
Op onze site www.chavel.nl zijn voorbeelden van ons repertoire te beluisteren.

We repeteren elke donderdagavond vanaf 20:00 uur in De Vilgaard, Schandeloseweg1, Velden.
Je bent van harte welkom om eens te komen luisteren en/of mee te doen

Op zaterdag 11 mei houden we van 14:00 tot uiterlijk 17:00 uur een openbare repetitie in de Joriskerk. Kom vooral eens luisteren en meegenieten!

Voor meer info:
www.chavel.nl
info@chavel.n

Silent movie met improvisatie op het orgel

Buren ontmoeten elkaar

In 2018 is het startsein gegeven voor het project ‘Nachbarn begegnen sich – Buren ontmoeten elkaar’. De bedoeling van dit project, van de Venlose historicus Ragdy van der Hoek en de Straelense archivaris Claudia Kurfürst is om inwoners van Venlo en Straelen dichter bij elkaar te brengen.

Onderdeel van dit project is de ‘stille’ film “De klokkenluider van de Notre Dame”, met improvisatie op het orgel door Otto Maria Krämer .

De film uit 1923 is naar het boek van Victor Hugo dat in 1831 werd gepubliceerd en dat over de onbeantwoorde liefde van de gebochelde klokkenluider van de Notre-Dame de Paris gaat. Met zijn improvisatie op het orgel roept Otto Maria Krämer de klemmend bedreigende sfeer op van de 15e eeuwse setting van het verhaal.

Datum: dinsdag 21 mei 2019
Joriskerk open: 19.00 uur
Aanvang concert: 19.30 uur
Organist: Otto Maria Krämer
Film: De klokkenluider van de Notre Dame
Duur: 90 minuten

21.00 – 22.00 uur: we ontmoeten elkaar in een informeel samenzijn.

Iona weekend

Het eiland Iona in Schotland is al eeuwenlang een pelgrimsoord.
In de schoonheid van de natuur en de gastvrijheid van de Iona Community komt een mens tot zichzelf.
De Ionagroep Nederland organiseert in Dopersduin in Schoorl een weekend waar de sfeer van Iona heerst. Dat betekent ontmoeting, vieren, eten en drinken, bezinning en verdieping, de natuur in en ontspannen. Welkom is ieder die al langer betrokken is bij de Iona Community en ‘Iona Nederland’, fijn om elkaar weer te ontmoeten. Welkom voor ieder die wil kijken hoe het is en die er meer van wil weten.

Het thema van dit jaar is:
‘De roep van de stilte’.
We onderzoeken de stilte en zullen de stilte beoefenen.
Maar verwacht geen stilteretraite.
Stil worden wordt benoemd met het beeld van de ‘reis’ naar binnen.
Er is ook weer een weg naar buiten nodig, waar de wereld wacht, waar onrecht niet onbesproken mag blijven of stilzwijgend aanvaard.
Van harte welkom in Schoorl van 24 – 26 mei 2019

Voor verdere informatie en aanmelding zie: www.ionagroep.nl

Fairtrade

De afgelopen tijd is met diverse gemeenteleden gesproken over Fairtrade. Allen staan positief tegenover de doelstelling van Fairtrade, namelijk aandacht vragen voor eerlijke handel.

Maar de opmerking is dat we ook als gemeente weinig over Fairtrade horen. Dit moedigt in ieder geval aan om er meer over te schrijven. Wist u bijvoorbeeld dat we ter bevordering van de eerlijke handel altijd Fairtrade koffie en thee drinken in Het Nieuwe Baken?

Op 5 mei, Bevrijdingsdag, is er een manifestatie in en rond de Jongerenkerk. Hierbij wordt aandacht gevraagd voor de volgende gebeurtenissen:

De manifestatie start om 10.00 met een maaltijd in de Jongerenkerk. Tijdens de maaltijd woorden van bezinning, o.a. van onze eigen predikant ds. René Silvis.
Vervolgens vinden ceremonies plaats: onthulling van bordjes Groene Kerk en Fairtrade Kerk. Tevens bekendmaking van Venlo als Fairtrade gemeente.
Dan is er een markt met kramen van o.a. de Wereldwinkel en FairVenlo. Elke kraam kun je koppelen aan een van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

De markt duurt tot 15.00 uur. Allen die belangstelling hebben zijn van harte welkom.
Voor deelnemen aan de maaltijd graag van te voren opgeven.

Paasontbijt

Op zondag 21 april is het eerste Paasdag. Een feestelijke dag omdat we dan vieren dat Jezus opgestaan is uit het graf: Hij is niet dood, Hij leeft!

Traditie getrouw beginnen wij deze zondag met een gezamenlijk ontbijt.

De organisatie wordt gedaan vanuit de pastorale raad, bij de voorbereiding wilt u misschien wel helpen. U kunt uw bijdrage leveren door:

  • tafelstukjes te maken, waarschijnlijk voor 6 tafels.
  • een vuurtje te stoken waaraan wij ons voor aanvang van het ontbijt kunnen verwarmen.
  • 40 eieren te koken.
  • deel te nemen aan het ontbijt.

Of u meehelpt bij de voorbereidingen of dat u komt om deel te nemen aan het gezamenlijk ontbijt, uw inzet draagt bij om elkaar te ontmoeten, om inhoud te geven aan het gemeente zijn.

Datum: zondag 21 april
Tijd: 08.00
Plaats: binnenplaats Het Nieuwe Baken.
Financiële bijdrage per persoon boven 16 jaar: 3 euro
Opgave, voor uw bijdrage en deelname aan het ontbijt is bij Martha Bos, e-mail adres: Marthabos41@gmail.com

Paasgroeten 2019

De diaconale raad heeft weer een aantal kaarten in huis voor de paasgroetenactie.

Het thema van de veertigdagentijd dit jaar

is een nieuw begin

Het zijn niet zomaar groeten. De kaarten komen voort uit een project in een gevangenis.
Met een aantal gedetineerden in de penitentiaire inrichting in Vught heeft ds. Anne van Voorst uitgebreid gesproken over het thema van de 40dagentijd, ´Een nieuw begin´.
Er ontstond een beeld naar aanleiding van de tekst:  “Een nieuw begin ontstaat waar de Ene de ander bij de hand neemt. Waar de weg van het kruis ophoudt en jij bij de hand wordt genomen!”

De diaconale raad deelt de kaarten, met uitleg, uit na de diensten in de Joriskerk.

Wil je meer weten kijk dan op de website van Kerk in Actie