Categorie archief: nieuws

Joriskerk zoekt kerststal

Stallen groot en klein, oud en nieuw
Ze vertellen het verhaal van de geboorte van Jezus
Om voor altijd door te vertellen

Kerststalexpositie

kerststallen op een tafel op de kerststalexpositie in de JoriskerkZondag 9 december kun je de kerststalexpositie bekijken in de Joriskerk. De Joriskerk is na de kerkdienst (vanaf 11.30 uur)  tot 13.00 uur open. Je kunt gewoon binnenlopen, je hoeft niet eerst naar de kerkdienst. Je bent natuurlijk wel van harte welkom tijdens de kerkdienst, we beginnen om 10.00 uur. Na afloop kun je een kopje koffie of thee drinken en ondertussen de kerststallen bekijken.

Toegang: gratis

Kerststal ophalen

Heb je een kerststal voor de expositie uitgeleend? Je kunt hem ophalen op zondag 9 december tussen 13.00 en 14.00 uur of op dinsdag 11 december tussen 20.15 en 20.45 uur. 

 

Terugblik Opruimactie

Het was er prachtig weer voor! Op 27 oktober deden we mee aan de Opruimactie in de binnenstad. Onder het motto “Opgeruimd staat netjes” gingen de Jongerenkerk, De Protestantse gemeente, Home Plus, de Wereldwinkel, omwonenden Julianapark, VenloPartners en FAIR Venlo met prikstok en vuilniszakken op pad. Het groen in het Nolenspark, de groenstrook aan de bebouwde kant van de Koninginnesingel en de Kop van Weerd en de achterkant van Beej Benders werden opgeruimd

Download hier het verslag.

Hieronder is het filmpje te vinden dat gemaakt is. Wethouder Marij Pollux houdt een toespraakje en opent met een eerste actie.

De actie werd afgesloten met een gezamenlijke fairtrade-lunch bij Beej Benders.

Nieuwe rekeningnummers!

Bericht van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen.

Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG).
SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer.

Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1 november 2018.

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

  • Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.
  • Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’.

U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.

  • Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

Een aantal belangrijke nieuwe rekeningnummers zijn:

NL20 RABO 0373 7373 00 dit is het rekening voor bijdragen aan de diaconie en missionaire werkgroep.
NL49 RABO 0373 7307 64 dit is het rekeningnummer voor de vrijwillige bijdragen/kerkbalans.
NL27 RABO 0373 7307 72 dit is de algemene rekening van onze gemeente voor o.a. collectebonnen, acties etc.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het:

College van Diakenen
Roelof Hamberg, penningmeester –  tel. 06 24 49 4927
roelof.hamberg@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Coen van der Vlerk, penningmeester tel. 06 53 96 0424
penningm.cvk.pgvenlo@gmail.com

Advent en Kerst – lezing

Ingrid Gaasterland
In een interessante cultuurhistorische lezing gaat Ingrid Gaasterland in op de geschiedenis van Kerst en de daaraan voorafgaande Advent in West-Europa.

Op enthousiaste wijze en met behulp van prachtige afbeeldingen bespreekt zij diverse schilderijen, teksten en muziekstukken.

Een sfeervolle avond om even alle commerciële kerstdrukte te ontlopen!

Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest. Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. In huizen en kerken wordt dit licht symbolisch zichtbaar gemaakt door een kaarsenstandaard of een adventskrans waarop vier kaarsen staan. Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken. Deze adventskrans lijkt in zekere zin op een rad, een verwijzing naar een oud gebruik bij de Germanen.
De precieze geboortedag van Jezus is niet bekend. In het Westen is het feest van Kerst op 25 december geplaatst, om het heidense feest van de winterzonnewende te kerstenen.


De gebeurtenissen voorafgaand en rondom de geboorte van Christus heeft menig West-Europees kunstenaar geïnspireerd!
Op doek, in steen, in woorden alsook in muziek is dit thema indrukwekkend vormgegeven.

De avond zal muzikaal omlijst worden door Blokfluitensemble Musica Mosa.

Datum: woensdag 28 november van 19.30-21.30 uur
Plaats: Joriskerk, St. Jorisstraat 16, Venlo
Entree: € 10,00
S.v.p. aanmelden vóór 24 november bij het secretariaat van ‘t Groenewold.

Nacht Zonder Dak 2

Zo, de Nacht Zonder Dak 2018 is weer voorbij en we kijken terug op een hele geslaagde actie!

Op zaterdagmiddag, 22 september, kwam Mathijs, een vrijwilliger van TEAR, een presentatie geven over de straatjongerenprojecten in Kenia. De cijfers en beelden waren indrukwekkend, maar ook goed om te zien waarom het belangrijk is deze projecten te steunen.

Na de presentatie zijn we snel naar buiten gegaan om de hutjes te bouwen, wel met wat plastic zeilen erboven, want wat was het regenachtig en koud. Gelukkig konden we in Het Nieuwe Baken frietjes eten, muziek maken, en het lied oefenen ´wie wil er ruilen met Miguel´.

Uiteindelijk hebben we met het verkopen van koekjes, met de bingo, met het gespaarde bedrag van de kindernevendienst, en met giften, het totaalbedrag van €1380,95 bij elkaar gekregen. En, de diaconie wil dit aanvullen tot €1800,-  Geweldig!
Iedereen ontzettend bedankt!!

 

Nacht Zonder Dak

Op zaterdag 22 september 2018 doet de jeugd mee aan de actie ´Nacht Zonder Dak´ van de organisatie TEAR, waarbij we hutjes bouwen van karton en hierin de nacht doorbrengen.

Dit doen we om geld in te zamelen voor de straatjongeren-projecten in Kenia, Bolivia en India.

Voor de zomervakantie hebben we al een aantal weken cake, koekjes en pindarotsjes verkocht, en ook werd er een bingo georganiseerd. Het is fijn dat er zo veel mensen de actie willen ondersteunen, bedankt daarvoor!

Mocht je de deelnemers per persoon, of de actie in het algemeen nog willen sponsoren, dan kan dat heel makkelijk op de website www.nachtzonderdak.nl/Venlo/
Zou je graag wat meer informatie willen over de straatjongerenprojecten?
Er is veel te vinden op internet, maar er komt ook een Nacht Zonder Dak- presentatie.
Deze is gepland op zaterdag 22 september om 14.30 uur in Het Nieuwe Baken.
Je bent van harte welkom!

Marjanne Bons en ds. René Silvis

Zingen voor de vrede.

Het thema van de vredesweek is
‘Generaties voor vrede’.

Zou het niet mooi zijn als verschillende generaties met elkaar van en voor vrede zingen in één groot koor? Samen laten we zien dat het anders kan.
Vrede. Wie durft? Wie wil?
Leiding: René Silvis en Roelof Hamberg
Datum: zaterdag 15 september
Tijd: repetitie 10.00-13.00 uur,
uitvoering 3x tussen 14.00-17.00 uur.
Locatie: repetitie Joriskerk,
uitvoering in Jongerenkerk, Joriskerk en mogelijk een buitenlocatie.
Kosten: € 5,- (inclusief muziek; lunch zelf meenemen)
Aanmelden: liefst vóór 1 september bij ds. René Silvis.

Gemeenteavond!

Bezinning op het Heilig Avondmaal.
Gemeenteavond op 22 oktober 2018.

De laatste jaren is er wat meer variatie gekomen in de manier waarop wij het Heilig Avondmaal vieren. Dit gebeurde o.a. met alternatieve liturgieën uit het Liedboek, soms gedeeltelijk solo gezongen.
Mede naar aanleiding van opmerkingen en vragen hierover in en aan de kerkenraad ontstond het voornemen om ons eens goed te bezinnen op vorm, inhoud en betekenis van het Heilig Avondmaal in onze gemeente en wat het ons persoonlijk doet. Natuurlijk met het oog op de toekomst van ons gemeente-zijn.

Ook in onze landelijke PKN was er behoefte aan bezinning hierop en verscheen in maart dit jaar ten behoeve van gesprekken binnen de gemeenten de zeer lezenswaardige brochure ‘De Maaltijd van de Heer’.

Het plan werd opgevat om in de komende kerkenraadsvergadering van 11 september ruim de tijd voor deze bezinning te nemen en voor deze vergadering (die sowieso openbaar is) zo veel mogelijk gemeenteleden uit te nodigen.
Tijdens de voorbereiding en vooral ook na het lezen van de brochure ‘De Maaltijd van de Heer’ kwamen we tot het besef dat zo’n bezinning ons als gemeente in de kern treft en ons ook persoonlijk goed kan raken. Zo’n bezinning doe je niet even en heeft tijd nodig om op gang te komen en om te bezinken.
In het breed moderamen van 14 augustus besloten we daarom om hierover een aparte gemeenteavond te houden en wel op maandagavond 22 oktober in Het Nieuwe Baken. Op zondag 2 september hebben we volgens het rooster Heilig Avondmaal en zal tevens als inleiding op de gemeenteavond de preek hierover gaan.

In de vergadering van de kerkenraad op 13 november kunnen we dan de discussie op de gemeenteavond evalueren en eventueel tot nieuwe voorstellen voor de toekomst komen.

Dus graag in uw agenda zetten:
Gemeenteavond op 22 oktober in Het Nieuwe Baken,
Bezinning op Heilig Avondmaal
Aanvang om 20:00, inloop en koffie om 19:45.

Vincent Lezing door Ingrid Gaasterland

LEZING OVER HET LEVEN EN WERK VAN VINCENT VAN GOGH
in samenwerking met ‘t Groenewold

Leiding: Ingrid Gaasterland
Datum: Woensdag 10 oktober
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Joriskerk, Sint Jorisstraat 16, Venlo
Entree € 10

‘Als ik later iets waard zal blijken te zijn, ben ik ook nu al iets waard. Want graan is graan, ook al denken mensen eerst dat het alleen maar graszaad is.” (Vincent van Gogh)

Vincent van Gogh is een van Nederlands meest bekende kunstenaars. Iedereen kent wel zijn Zonnebloemen.
Op dit moment staat hij extra in de belangstelling. Nog maar kortgeleden draaide er een prachtige animatiefilm over zijn leven. Het Noordbrabants Museum heeft in korte tijd drie nieuwe werken van hem aangekocht en is bezig met een tentoonstelling over Van Gogh in 2019. Op dit moment is er in het van Gogh museum in Amsterdam een tentoonstelling te zien over de invloed van Japan op het werk van Vincent van Gogh.

Aanleiding genoeg om een avond stil te staan bij het toch wel tragische leven van deze kunstenaar! In een boeiende lezing maken we kennis met Vincent van Gogh, zijn zoektocht op weg naar zijn kunstenaarschap, zijn leven in Brabant en Frankrijk en de grote rol die zijn broer Theo heeft gespeeld.

Van Gogh wordt gezien als een van de grote schilders van de 19e eeuw. Zijn werk valt onder het postimpressionisme.
Zijn invloed op stromingen als het expressionisme en fauvisme is enorm geweest. Maar erkenning kwam pas laat. Tijdens zijn leven werd hij niet begrepen en heeft hij maar één schilderij verkocht: De rode wijngaard

Aan de hand van een ontroerend verhaal en vele mooie afbeeldingen maken we kennis met een kunstenaar die voor zijn kunst leefde en bekijken we een aantal van zijn meest bekende werken.