Categorie archief: nieuws

Viering over passie in het leven.

We zetten op de zondag na Valentijnsdag de liefde centraal. In muziek, verhaal, lied en gebed wordt Passie in het leven belicht. Muzikaal wordt dit thema vorm gegeven door Muziekvereniging Concordia uit Meterik, sopraan Marian Hofstra en organist Roelof Hamberg. Voorganger in deze dienst is dominee René Silvis.

Naar het idee van het bekende BBC-programma Songs of Praise wisselen in deze kerkdienst muziek en verhaal elkaar af. We horen mensen over hun liefde vertellen en we luisteren naar hoe in het Bijbelboek Hooglied twee geliefden aan elkaar en over elkaar vertellen hoe mooi de liefde en de geliefde is. In de prachtige poëzie komt tot uitdrukking wat ons met liefde gegeven is en hoe mooi het leven daardoor wordt. Dat is een uitnodiging: zie eens hoe God met mensen omgaat en hoe wij met elkaar mogen omgaan. Deze verhalen worden afgewisseld met samenzang en prachtige muziek, zoals ‘I shall love but thee’ van Jan Van der Roost voor sopraan en fanfare, en de beroemde Finale uit de orgelsymfonie van Saint Saëns, dit keer door orgel en fanfare.

kerkdienst over passie
muziekvereniging Concordia

De kerkdienst met het thema Passie in het leven is op zondag 17 februari.
Aanvang 10 uur. Vrije toegang en zoals gebruikelijk is iedereen welkom in de Joriskerk!
Er word een collecte gehouden voor Ethiopië:
De extreme droogte in Ethiopië houdt aan. Waterbronnen staan leeg. Oogsten mislukken en vee sterft. De collecte is voor noodhulp en om de weerbaarheid te vergroten . 
En er is een collecte voor het werk van onze Protestantse Gemeente.

Kerkenraad neemt afstand van Nashville-verklaring

VERKLARING VAN DE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VENLO EN OMSTREKEN.

De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Venlo e.o. heeft in zijn vergadering op 8 januari 2019 uitgesproken dat nadrukkelijk afstand wordt genomen van de zogeheten NASHVILLE-verklaring, waarin o.m. homoseksuele relaties en transgenderidentiteit worden afgewezen.
De Kerkenraad schaart zich in deze kwestie volledig achter de afwijzende reacties, zoals inmiddels verwoord door de Protestantse Gemeente Maas-Heuvelland en de scriba van de generale synode van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) ds. René de Reuver.
Met hen spreken wij uit dat in de kerk van Jezus Christus ieder mens als beelddrager van de Schepper, aangeraakt door de liefde van Christus, van harte welkom is en blijft in onze kerk en zich daar thuis mag voelen.
De NASHVILLE-verklaring is theologisch eenzijdig en gesloten, pastoraal onverantwoord en doet onrecht aan alle mensen van wie de ondertekenaars van die verklaring de levensvorm afwijzen.

Namens de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Venlo en omstreken,
Hans van Berkum, voorzitter ad interim,
Ds. René Silvis, predikant.

Download hier de verklaring op pdf:

2019 VERKLARING VAN DE KERKENRAAD VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VENLO EN OMSTREKEN

Iona Community – lezing

Lezing over de Iona Community in Venlo
De Iona Community is een oecumenische gemeenschap die verbonden is met het eiland Iona voor de Schotse westkust. Sinds 563, toen de monnik Columba op Iona aankwam, kent dit eiland een christelijk spiritueel leven. De leden en vrienden van de Iona Community leven verspreid over het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld. Zij zetten zich in voor vrede en gerechtigheid en heelheid van de schepping, opbouw van gemeenschap en de vernieuwing van liturgie en vieringen. Ds. René Silvis uit Venlo is op Iona geweest en is verbonden aan de Nederlandse Ionagroep.

Begeleiding: Ds. René Silvis
Datum: Woensdag 30 januari
Tijd: 19.30-21.30 uur
Locatie: Joriskerk, Sint Jorisstraat 16
Kosten: Vrijwillige bijdrage

Joriskerk zoekt kerststal

Stallen groot en klein, oud en nieuw
Ze vertellen het verhaal van de geboorte van Jezus
Om voor altijd door te vertellen

Kerststalexpositie

kerststallen op een tafel op de kerststalexpositie in de JoriskerkZondag 9 december kun je de kerststalexpositie bekijken in de Joriskerk. De Joriskerk is na de kerkdienst (vanaf 11.30 uur)  tot 13.00 uur open. Je kunt gewoon binnenlopen, je hoeft niet eerst naar de kerkdienst. Je bent natuurlijk wel van harte welkom tijdens de kerkdienst, we beginnen om 10.00 uur. Na afloop kun je een kopje koffie of thee drinken en ondertussen de kerststallen bekijken.

Toegang: gratis

Kerststal ophalen

Heb je een kerststal voor de expositie uitgeleend? Je kunt hem ophalen op zondag 9 december tussen 13.00 en 14.00 uur of op dinsdag 11 december tussen 20.15 en 20.45 uur. 

 

Terugblik Opruimactie

Het was er prachtig weer voor! Op 27 oktober deden we mee aan de Opruimactie in de binnenstad. Onder het motto “Opgeruimd staat netjes” gingen de Jongerenkerk, De Protestantse gemeente, Home Plus, de Wereldwinkel, omwonenden Julianapark, VenloPartners en FAIR Venlo met prikstok en vuilniszakken op pad. Het groen in het Nolenspark, de groenstrook aan de bebouwde kant van de Koninginnesingel en de Kop van Weerd en de achterkant van Beej Benders werden opgeruimd

Download hier het verslag.

Hieronder is het filmpje te vinden dat gemaakt is. Wethouder Marij Pollux houdt een toespraakje en opent met een eerste actie.

De actie werd afgesloten met een gezamenlijke fairtrade-lunch bij Beej Benders.

Nieuwe rekeningnummers!

Bericht van het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen.

Onze rekeningnummers zijn ondergebracht bij Stichting Kerkelijk Geldbeheer (SKG).
SKG maakt gebruik van de systemen van Van Lanschot Bankiers voor het verzorgen van het betalingsverkeer.

Per 1 november is dit niet meer mogelijk en gaat SKG gebruik maken van de systemen van de Rabobank. Hierdoor wijzigen onze rekeningnummers per 1 november 2018.

Graag vragen we uw aandacht voor de volgende zaken:

  • Heeft u ons gemachtigd om een bedrag van uw rekening te incasseren? Dan ziet u vanaf 1 november a.s. een andere tegenrekening op uw rekeningafschrift.
  • Heeft u een periodieke overboeking in internetbankieren naar één van de rekeningen van onze gemeente? Dan ziet u bij de overboekingen na 1 november a.s. dat deze overboeking is doorgestuurd naar de nieuwe rekening van onze gemeente via de ‘Overstapservice’.

U moet dan het rekeningnummer in internetbankieren wijzigen.

  • Heeft u nog acceptgiro’s van onze gemeente liggen met ons oude rekeningnummer? Via internetbankieren kunt u deze nog gewoon blijven overmaken, maar vanaf 1 november a.s. kunt u deze acceptgiro’s niet meer fysiek inleveren bij uw bank.

Een aantal belangrijke nieuwe rekeningnummers zijn:

NL15 RABO 0373 7394 27 dit is het rekening voor bijdragen aan de diaconie en missionaire werkgroep.
NL49 RABO 0373 7307 64 dit is het rekeningnummer voor de vrijwillige bijdragen/kerkbalans.
NL27 RABO 0373 7307 72 dit is de algemene rekening van onze gemeente voor o.a. collectebonnen, acties etc.

Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met het:

College van Diakenen
Roelof Hamberg, penningmeester –  tel. 06 24 49 4927
roelof.hamberg@gmail.com

College van Kerkrentmeesters
Coen van der Vlerk, penningmeester tel. 06 53 96 0424
penningm.cvk.pgvenlo@gmail.com

Advent en Kerst – lezing

Ingrid Gaasterland
In een interessante cultuurhistorische lezing gaat Ingrid Gaasterland in op de geschiedenis van Kerst en de daaraan voorafgaande Advent in West-Europa.

Op enthousiaste wijze en met behulp van prachtige afbeeldingen bespreekt zij diverse schilderijen, teksten en muziekstukken.

Een sfeervolle avond om even alle commerciële kerstdrukte te ontlopen!

Advent is de tijd van voorbereiding op het kerstfeest. Tijdens de Advent wordt licht in de duisternis verwacht. In huizen en kerken wordt dit licht symbolisch zichtbaar gemaakt door een kaarsenstandaard of een adventskrans waarop vier kaarsen staan. Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken. Deze adventskrans lijkt in zekere zin op een rad, een verwijzing naar een oud gebruik bij de Germanen.
De precieze geboortedag van Jezus is niet bekend. In het Westen is het feest van Kerst op 25 december geplaatst, om het heidense feest van de winterzonnewende te kerstenen.


De gebeurtenissen voorafgaand en rondom de geboorte van Christus heeft menig West-Europees kunstenaar geïnspireerd!
Op doek, in steen, in woorden alsook in muziek is dit thema indrukwekkend vormgegeven.

De avond zal muzikaal omlijst worden door Blokfluitensemble Musica Mosa.

Datum: woensdag 28 november van 19.30-21.30 uur
Plaats: Joriskerk, St. Jorisstraat 16, Venlo
Entree: € 10,00
S.v.p. aanmelden vóór 24 november bij het secretariaat van ‘t Groenewold.

Nacht Zonder Dak 2

Zo, de Nacht Zonder Dak 2018 is weer voorbij en we kijken terug op een hele geslaagde actie!

Op zaterdagmiddag, 22 september, kwam Mathijs, een vrijwilliger van TEAR, een presentatie geven over de straatjongerenprojecten in Kenia. De cijfers en beelden waren indrukwekkend, maar ook goed om te zien waarom het belangrijk is deze projecten te steunen.

Na de presentatie zijn we snel naar buiten gegaan om de hutjes te bouwen, wel met wat plastic zeilen erboven, want wat was het regenachtig en koud. Gelukkig konden we in Het Nieuwe Baken frietjes eten, muziek maken, en het lied oefenen ´wie wil er ruilen met Miguel´.

Uiteindelijk hebben we met het verkopen van koekjes, met de bingo, met het gespaarde bedrag van de kindernevendienst, en met giften, het totaalbedrag van €1380,95 bij elkaar gekregen. En, de diaconie wil dit aanvullen tot €1800,-  Geweldig!
Iedereen ontzettend bedankt!!

 

Nacht Zonder Dak

Op zaterdag 22 september 2018 doet de jeugd mee aan de actie ´Nacht Zonder Dak´ van de organisatie TEAR, waarbij we hutjes bouwen van karton en hierin de nacht doorbrengen.

Dit doen we om geld in te zamelen voor de straatjongeren-projecten in Kenia, Bolivia en India.

Voor de zomervakantie hebben we al een aantal weken cake, koekjes en pindarotsjes verkocht, en ook werd er een bingo georganiseerd. Het is fijn dat er zo veel mensen de actie willen ondersteunen, bedankt daarvoor!

Mocht je de deelnemers per persoon, of de actie in het algemeen nog willen sponsoren, dan kan dat heel makkelijk op de website www.nachtzonderdak.nl/Venlo/
Zou je graag wat meer informatie willen over de straatjongerenprojecten?
Er is veel te vinden op internet, maar er komt ook een Nacht Zonder Dak- presentatie.
Deze is gepland op zaterdag 22 september om 14.30 uur in Het Nieuwe Baken.
Je bent van harte welkom!

Marjanne Bons en ds. René Silvis