Categorie archief: nieuws

Expositie kerstgroepen

Op 7,8,14 en 15 december bent u tussen 12 en 16 uur van harte welkom bij kerstgroepen in de Joriskerk Venlo.

Veel mensen in en rond Venlo lenen, net als vorig jaar, hun kerstgroep uit aan de Joriskerk om er samen van te genieten. De kerstgroepen zijn heel verschillend qua stijl en herkomst. Toch hebben ze één ding gemeen: ze vertellen ons allemaal over de geboorte van Jezus.

Tijdens deze tentoonstelling is er op verschillende momenten (live) muziek.
Van harte welkom!

Samen opruimen – een verslag.

Onder het motto “Opgeruimd staat netjes” maken de Jongerenkerk, De Protestantse gemeente, Home Plus, de Wereldwinkel, ’t Groenewold, het wijkoverleg Binnenstad Venlo en Fair Venlo groen in de binnenstad schoon. Deze keer langs de Maaskade, de fietsbrug, de bebouwde kant van de Koninginnesingel, de kop van Weerd, het Julianapark, Putuanisstraat en de parkeerplaats achter Beej Benders. 30 vrijwilligers verzamelen 30 zakken afval.

samen opruimen in de binnenstad van Venlo

Lees het hele verslag en bekijk de foto’s.

8 november – lezing over Rembrandt

In binnen- en buitenland kent men Rembrandt van Rijn, de belangrijkste schilder uit de geschiedenis van ons land. Onze nationale trots. Zo beroemd is hij dat met zijn voornaam volstaan kan worden. Zo belangrijk is hij dat president Obama zich laat fotograferen voor de Nachtwacht. Rembrandt leefde en werkte in de 17e eeuw, voornamelijk in Amsterdam. Een periode die getekend werd door de Tachtigjarige oorlog. Maar ook een periode van welvaart, bekend als De Gouden Eeuw. Hij werd de schilder van de vele zelfportretten. Hierin kun je goed zien hoe zijn beeld van het kunstenaarschap veranderde. Hij werd ook de schilder van de vele werken geïnspireerd op de bijbel. En zijn tragische levensverhaal spreekt natuurlijk tot de verbeelding.
Maar er is veel meer te vertellen! Over zijn persoon, over waaraan men zijn stijl herkent, over wie hem beïnvloedde en wie zijn leerlingen waren.
En natuurlijk over zijn prachtige werken.

Kunsthistorica Ingrid Gaasterland vertelt met kennis van zaken en op enthousiaste wijze over deze grote meester.
Ze plaatst hem tegen de politieke en culturele achtergrond van zijn tijd. En ze bespreekt zijn meesterschap aan de hand van verschillende bekende werken.
Een boeiend verhaal, prachtige afbeeldingen én muziek. Een lezing om niet te missen.

Met medewerking van blokfluit-ensemble Musica Mosa o.l.v. Hanne Marie Janse.

Begeleiding: Ingrid Gaasterland
Datum: Vrijdag 8 november
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Joriskerk
Kosten: € 10,-
Aanmelden: Voor 26 oktober 2019

1 en 2 november – Nacht der Zielen

Vrijdag 1 november film ‘Miele’

(Valerie Golino / 2013 )

Het verhaal draait om de eigenzinnige Irene, wonend aan de kustlijn van Rome denken haar vriend en haar vader dat zij studeert, maar in werkelijkheid smokkelt ze inslaapmiddelen voor honden van Mexico naar Italië. Werkend onder de naam Miele (honing), is het haar taak om terminaal zieken in waardigheid te laten sterven door ze het inslaapmiddel toe te dienen. Op een dag brengt ze een nieuwe ‘cliënt’ een fatale dosis, maar dan blijkt dat de man wel de wens heeft om te sterven, maar niet ziek is. Irene is vastbesloten niet verantwoordelijk te zijn voor zijn dood. Vanuit dit punt zijn Irene en de man, zijn naam is Grimaldi, ongewild tot elkaar veroordeeld. Er ontstaat een bijzondere band tussen de twee, waardoor Irene’s leven voor altijd zal veranderen.
Aanvang 19.30 uur ’t Groenewold Venlo (Begijnengang 17).
Aansluitend is er een nabespreking / Entree: vrijwillige bijdrage.

Zaterdag 2 november

Op 2 november a.s. vindt de 16e editie van de Nacht der Zielen plaats rondom het thema ‘Op leven en dood’.

De Nacht der Zielen is bedoeld om op een eigentijdse wijze stil te staan bij hen die ons zijn ontvallen. We doen dat aan de hand van gesproken woord, muziek, verhalen en rituelen.
Zo probeert de stichting Prisma religie, cultuur en kunst met elkaar te verbinden.
Met medewerking van lokale artiesten en vrijwilligers willen we op een laagdrempelige wijze mensen bijeen brengen om stil te staan en onze dierbare overledenen te herdenken.

Dit jaar staat er een wandelprogramma gepland dat langs plekken van herinnering voert.
Start vindt plaats bij het monument van de Wereldvredesvlam waarna de tocht de familiekerk zal aandoen, het Rosarium en de St. Martinuskerk met als eindpunt het Nieuwe Baken. Aan het programma werken o.a. Sef Derkx en Herman Verwey mee.
U bent van harte uitgenodigd.

Aanvang 19.00 uur bij het monument Vredesvlam in het Julianapark (achter Limburgs Museum).

De Bijbelbox

Gratis een Bijbel.

We hebben de Bijbelbox aangeschaft, met daarin verschillende Boxbijbels.

Een Boxbijbel is een handzaam lichtgewicht boekje met daarin een compact Nieuwe Testament.

Geïnteresseerden kunnen zo’n Boxbijbel gratis meenemen.

De Bijbelbox staat achter in de kerk.

In de Bijbel spreekt God tot de mens in geschiedenissen en verhalen, instructies, wetten, liederen, gedichten, spreuken, profetieën, preken, levensbeschrijvingen, brieven en weergaven van visioenen. Mensen die de moeite nemen om de tekst de lezen en zich afvragen wat de Bijbel tot hen te zeggen heeft, zullen niet snel uitgelezen raken.
De Bijbel is in een andere tijd geschreven en gaat over God, die per definitie anders is dan de mens. De boodschap van de Bijbel kan de lezer gelukkig maken, uitzicht geven op een prachtige toekomst en helpen om het leven in een ander en beter perspectief te zien. Maar de boodschap van de Bijbel roept ook vragen en weerstand op en vraagt van de lezer om anders te worden, te denken en te handelen. De teksten roepen op tot geloven in en leven voor God en de medemens, in plaats van voor onszelf.

De Bijbelbox is een uitgave van de Bijbelvereniging.

Samen opruimen!

2x in het jaar gaat het samenwerkingsverband Centrumoverleg Binnenstad de straat op om op te ruimen.De Joriskerk doet ook mee in dit samenwerkingsverband.

Zaterdag 19 oktober is het weer zover.
Samen met mensen van de Wereldwinkel, ‘t Groenewold, de Jongerenkerk, de Jongeren van Home plus, Fair Venlo, Wijkoverleg binnenstad en werkgroep Julianapark gaan we het afval, dat zo nonchalant op straat wordt gegooid, opruimen.
We krijgen van de gemeente hesjes, vuilniszakken en grijpstokken. We verzamelen bij de jongerenkerk om kwart over 9 en om 12 uur gaan we samen lunchen.
WE HOPEN OP VEEL DEELNEMERS UIT DE JORISKERK.
Opgeven kan bij Bob of René. 

ELKAAR LEREN KENNEN IS HET DOEL, SAMEN OPRUIMEN IS HET MIDDEL.

Het liedboek

Samen zingen schept een band tussen mensen. Ook in het christendom, al zo’n 2000 jaar. Dat heeft een rijke traditie opgeleverd, die tegelijk ook voortdurend wordt vernieuwd.
Zes jaar geleden heeft de PKN in Nederland een nieuw liedboek uitgegeven, wat we in de Joriskerk meteen zijn gaan gebruiken. Voor de één betekende dat nieuwe inspiratie, voor de ander soms ook een gemis van dierbare liederen.
De afgelopen jaren hebben we al veel nieuwe liederen leren kennen, en sommige zijn zelfs al nieuwe ‘krakers’ geworden. Maar wist je dat ongeveer de helft van het liedboek nog onbekend terrein voor ons is?

Op 22 oktober a.s. is er een gemeenteavond gepland waarin we het nieuwe liedboek gaan evalueren. In een ontspannen en inspirerende sfeer: door te zingen in de eerste plaats! Samen met de cantorij, samen met een aantal musici, allerlei gebieden die het liedboek bestrijkt ontdekken, beleven, herinneren. Met aansluitend een gezellig samenzijn waarin we ervaringen met elkaar delen.

Van te voren kun je over deze vragen nadenken:

 • Welk lied vind je echt een aanwinst ?
 • Wat zou je graag willen zingen dat niet in het liedboek staat ?

In verband met de catering zouden we het op prijs stellen als je je van te voren opgeeft bij Roelof of Joost Anne.

Komt allen naar de Joriskerk op 22 oktober!

We beginnen om 20:00 uur.

Namens de liturgiecommissie,  Joost Anne Veerman

Uitnodiging voor jongeren!

Aan jongeren die betrokken zijn bij de Joriskerk (de Protestantse Kerkgemeenschap Venlo e.o.)

Bij deze nodigen we je van harte uit om dit seizoen mee te doen met de jeugdactiviteiten van de Joriskerk. Zoals je in het schema hieronder kunt zien komen we regelmatig op zaterdagavond bij elkaar, van 18 tot 21 uur, in het gemeentecentrum het Nieuwe Baken (Brouwersplaats 4, Venlo).

Methode

We werken dit seizoen met een nieuwe methode die we de eerste keer gaan uitleggen. Elke bijeenkomst gaan we eerst samen eten ! (heb je een dieet laat dan even weten waar we rekening mee moeten houden) en daarna gaan we aan de slag met een thema. We gaan ook meehelpen met de Top-2000 dienst en het kinderkerstfeest in december, en we sluiten af met een jeugddienst in juni. Daarnaast gaan we aandacht besteden aan Taizé, een oecumenische gemeenschap in Frankrijk, om te kijken of we daar ook een keer naartoe kunnen gaan.

Eigen weg

Door de werkvormen die we gebruiken maakt het niet uit op welke school je zit, hoe oud je bent, of je wel of niet in de kerk komt, of je wel of niet in God gelooft. We hopen dat we je kunnen helpen om je eigen weg te vinden.

Dit is het jaarschema, noteer het vast in je agenda!

 • zaterdag 14 september (uitleg over het seizoen en kennismaken met elkaar)
 • zaterdag 5 oktober
 • zaterdag 2 november
 • zaterdag 30 november
 • zondag 22 december (17 uur, meehelpen met kinderkerstfeest)
 • zondag 29 december (10 uur, Top-2000 dienst)
 • zaterdag 18 januari
 • zaterdag 15 februari
 • zaterdag 14 maart
 • zaterdag 4 april
 • zaterdag 9 mei
 • zaterdag 6 juni (afsluiting seizoen
 • zondag 7 juni (10 uur, jeugddienst)

Laat je weten aan Marjanne of Joost Anne of je mee komt doen?!

Hartelijke groeten,
het begeleidingsteam: Marjanne Bons, Jiska van de Ruitenbeek, Joost Anne Veerman, René Silvis

Ook voor meer informatie kun je terecht bij Marjanne (06 11 21 11 83) of Joost Anne (06 48 26 20 71)

Uitnodiging voor nieuwe leden.

                                                                                                                                   Tegelen 23-08-2019

Uitnodiging.           

Op  maandag 9 september willen wij u graag ontmoeten in de Joriskerk. U staat bij ons bekend als nieuw ingekomen gemeentelid. Na kennisgemaakt te hebben met de organisatie van de kerkelijke gemeente Venlo, willen we u op deze avond graag vertellen over de rijke historie van de Joriskerk en meenemen naar de diverse vertrekken die schuilgaan achter de kerkmuren: de kelder, de consistorie en de ruimten boven de gewelven, kortom, de vertrekken die niet altijd toegankelijk zijn. Partners en huisgenoten zijn natuurlijk ook van harte welkom.

Het programma voor deze avond ziet er als volgt uit:

 • 19.30: Welkom in de Joris kerk door een lid van de kerkenraad.
  Tijdens de ontvangst en de koffie zal een van onze organisten, Roelof Hamberg, het kerkorgel bespelen.
  Er is gelegenheid om kennis te maken met andere nieuw ingekomen gemeenteleden, de predikant en een aantal gemeenteleden, waaronder leden van de kerkenraad.
 • 19.45: Informatie over de ontwikkeling van de christelijke gemeente in Venlo: m.a.w waardoor zijn wij nu een protestantse gemeente,  door  Gerard Lunshof.
 • 20.15: Rondleiding door de kerk.
 • 20.50: Afsluiting.

We stellen het op prijs als u vóór  donderdag 5 september laat weten of u wel of niet aanwezig zult zijn.  Dit kunt u doorgeven aan:  Henk Buddingh,  telefoonnummer 06 38904380  e-mail henkbuddingh57@gmail.com

Graag tot ziens op 9 september!

Hartelijke groeten, Henk Buddingh.

Contact en bezoek Venlo – Kaldenkerken

Zaterdagmiddag 22 juni 2019 bezochten enkele gemeenteleden de Evangelische Kirchengemeinde in Kaldenkerken. Het contact daartoe was gelegd tijdens de presentatie van de Historische Atlas Venlo, twintig eeuwen wonen aan de Maas, op 1 september 2018 in de Joriskerk. Historicus dr. Leo Peters nodigde ons toen uit voor een rondleiding in Kaldenkerken.

Ontvangst door Pfarrer Andreas Grefen in de Evangelische Kirche

Ontvangst door Pfarrer Andreas Grefen in de 
Evangelische Kirche

Voor veel leden van onze gemeente is het niet zo bekend dat de Protestanten uit Venlo een historische band hebben met deze plaats.
Al in de 16e en 17e eeuw toen Venlo onder Spaans bevel stond werden protestantse diensten in Kaldenkerken gehouden en ging men te voet vanuit Venlo daar ter kerke. Uit dankbaarheid moest men wel elk jaar de katholieke pastoor een nieuw gewaad cadeau doen! Vanuit het hertogdom Gulik moesten op een gegeven moment predikanten vanuit Venlo preken in de Evangelische Kirche in Kaldenkerken. Eigen predikanten werden op dat moment niet toegestaan.
De contacten tussen de protestanten Venlo en de Evangelische Kirchengemeinde in Kaldenkerken bleven tot in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. Daarna werd dit minder.
Wel waren ds. Franz-Joseph Hirs en Gert Reitsma in 2012 aanwezig bij de intrede van Pfarrer Grefen.

De rondleiding begon tegenover de RK kerk waarbij dr. Peters aangaf dat er goede oecumenische contacten zijn. Tegen de muren van de Evangelische Kirche staan nog grafstenen waaruit blijkt dat bekende en hooggeplaatste Venlose gemeenteleden in Kaldenkerken werden begraven.
De Evangelische Kirche werd gekenmerkt door Protestants soberheid, wel lagen op de banken een dik kussen.
Na het bezoek aan de kerk gingen enkele gemeenteleden nog mee voor een rondleiding door Kaldenkerken waarbij de huizen van de toentertijd vooraanstaande burgers werden getoond. Oók de plek waar ooit de Synagoge had gestaan die in de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 door de nazi’s in brand werd gestoken.
De begraafplaats waar ook Venlonaren begraven liggen werd bezocht.


Vanwege de gezamenlijke geschiedenis van Venlo en Kaldenkerken zou het mooi zijn om elkaar nu meer te gaan treffen. Er was in ieder geval bij Pfarrer Grefen en enkele Duitse gemeenteleden interesse om ook een keer onze Joriskerk te bezoeken. Historisch gezien hebben Venlo en Kaldenkerken meer gemeen met elkaar dan de gemeenteleden over het algemeen zullen denken.

Bob van der Tuin en Coen van der Vlerk