Categorie archief: nieuws

Lezing over de Iona Community

De Iona Community is een oecumenische gemeenschap die verbonden is met het eiland Iona voor de Schotse westkust.
Sinds 563, toen de monnik Columba op Iona aankwam, kent dit eiland een christelijk spiritueel leven.

De Iona Community is een oecumenische gemeenschap die verbonden is met het eiland Iona voor de Schotse westkust.
Sinds 563, toen de monnik Columba op Iona aankwam, kent dit eiland een christelijk spiritueel leven.

De leden en vrienden van de Iona Community leven verspreid over het Verenigd Koninkrijk en de rest van de wereld. Zij zetten zich in voor vrede en gerechtigheid en heelheid van de schepping, opbouw van gemeenschap en de vernieuwing van liturgie en vieringen.

In deze lezing zal de aandacht ook uitgaan naar de wekelijkse pelgrimage over het eiland, naar een bijzondere sculptuur bij de abdij en de liederen van deze gemeenschap, waarvan er
langzamerhand steeds meer in het Nederlands beschikbaar zijn.

Ds. René Silvis uit Venlo is op Iona geweest en is verbonden aan de Ionagroep Nederland.

Begeleiding: René Silvis
Datum: Woensdag 25 maart
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Joriskerk
Kosten: vrijwillige bijdrage
Aanmelden: voor 11 maart 2020 bij ds. René Silvis

Quizt het wel of quizt het niet?

Een gezellige avond waarop we op een luchtig-serieuze manier met elkaar doorpraten en doorvragen naar inhoud, betekenissen en zeggingskracht van verhalen, spreuken, gebruiken en nog veel meer uit de Bijbel.

We gebruiken vragen uit de bekende Nationale Bijbelquiz.

Maar het gaat er nu niet om dat er één is die het meeste weet, maar dat je met elkaar ontdekt dat je samen best veel weet én wat je allemaal wel of toch weer niet wist.

Begeleiding: ds. René Silvis
Datum: vrijdag 7 februari
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Het Nieuwe Baken
Kosten: vrijwillige bijdrage
Aanmelden: voor 3 februari bij ds. René Silvis

Top 2000

We hebben met enthousiasme muziek uitgekozen die niet uit het Liedboek maar uit de Top2000 gekozen is of we hoorden een lied dat iemand graag in de Top2000 zou zien.
De teksten hebben een inhoud waaruit we inspiratie halen en waarmee we ons vanuit ons geloof verbonden kunnen voelen.

In de dienst ook een quiz die we hier graag nog eens neerschrijven. Alle teksten zijn te vinden op internet. Zoek daarvoor op de titel met als toevoeging ‘songteksten’.

Quiz: 4 vragen

1 In Genesis 3:19 staat de tekst “stof ben je, tot stof keer je terug”. In welke songtekst is er hiermee een opvallende gelijkenis te vinden? 

a) Dust in de the wind – Kansas
b) Where the streets have no name – U2
c) Zo zal het zijn – Rob de Nijs

2 In ‘One of us’ van Joan Osborne vraagt ze zich af wat er zou gebeuren als God gewoon onder ons zou zijn. Ze komt dan met een verrassend godsbeeld. Ze zegt dat God misschien wel onder ons verschijnt als:

a) Een kind in Afrika
b) Een vreemdeling in de bus
c) Een bankier op Wall Street

3 In Jesaja 25:6 wordt verteld dat God, de Heer, de tranen van elk gezicht afwist. In welk nummer is eenzelfde verwoording te vinden?  

a) Angels – Robbie William
b) Sunday bloody sunday – U2 
c) Mag ik dan bij jou? – Claudia de Breij

4 In Titus 3:3 staat de tekst “Ook wij waren eens onverstandig, ongehoorzaam, op de verkeerde weg, slaaf van allerlei begeerten en lusten. Ons leven stond in het teken van boosaardigheid en afgunst, we verafschuwden en haten elkaar.” In welk nummer wordt een dergelijke tekst gevonden? 

a) Same love – Macklemore
b) Where is the love – Black Eyed Peas
c) Iedereen is van de wereld – The Scene

Antwoorden:
a Kansas, Dust in de wind (nr 275 in de Top 2000)
b Joan Osborne, One of us – een man in de bus
c Claudia de Breij, Mag ik dan bij jou? (nr 38 in de Top 2000)
b Black eyed peas, Where is the love? (nr 903 in de Top 2000)

Na de dienst was er veel zelf gemaakt lekkers en gezelligheid in de kapel. De ‘man achter de knoppen’ was nog niet naar huis en dus genoten we ook nog van muziek uit de Top 2000.

Kinderen in Moldavië

Geef licht aan kinderen in Moldavië

Tijdens de beide kerstkerkdiensten (kerstnacht en kerstmorgen) is er gecollecteerd voor Kerk in Actie, Kinderen in de Knel: “Geef licht aan kinderen in Moldavië”.

Voor miljoenen kinderen op deze wereld is het elke dag donker. Ze moeten leven met oorlog, armoede of ziekte. Ook in Moldavië, het armste land van Europa.
Veel mensen proberen werk te vinden in het buitenland en laten hun kinderen thuis achter. Kinderen in Moldavië zijn daarom vaak al op jonge leeftijd op zichzelf aangewezen en krijgen niet de zorg die ze zo hard nodig hebben.

De organisatie Bethania komt op voor deze kinderen.
In twee opvangcentra krijgen kinderen naschoolse opvang, huiswerkbegeleiding en een goede maaltijd. De meeste kinderen die naar het centrum komen hebben gedragsproblemen. Daarom biedt het centrum ook psychologische begeleiding en therapie.
Bethania wil de kinderen een veilige plek bieden, zorgen dat zij naar school blijven gaan en hun school succesvol kunnen afmaken. Op langere termijn betekent dit dat zij minder risico lopen om verslaafd te raken aan alcohol en drugs en minder kans lopen om het slachtoffer te worden van mensenhandel.
Met de opbrengst van deze collecte wil Kerk in Actie kinderen in Moldavië een lichtpuntje bieden in hun donkere bestaan.

De kerstnachtdienst en de kerstmorgendienst hebben een mooi bedrag opgebracht. De diaconie verdubbelt deze bedragen.
De diaconie dankt iedereen hartelijk voor de gulle gaven.

Lees meer over dit project.

Namens het College van Diakenen
Bob van der Tuin

Expositie kerstgroepen

Op 7,8,14 en 15 december bent u tussen 12 en 16 uur van harte welkom bij kerstgroepen in de Joriskerk Venlo.

Veel mensen in en rond Venlo lenen, net als vorig jaar, hun kerstgroep uit aan de Joriskerk om er samen van te genieten. De kerstgroepen zijn heel verschillend qua stijl en herkomst. Toch hebben ze één ding gemeen: ze vertellen ons allemaal over de geboorte van Jezus.

Tijdens deze tentoonstelling is er op verschillende momenten (live) muziek.
Van harte welkom!

Samen opruimen – een verslag.

Onder het motto “Opgeruimd staat netjes” maken de Jongerenkerk, De Protestantse gemeente, Home Plus, de Wereldwinkel, ’t Groenewold, het wijkoverleg Binnenstad Venlo en Fair Venlo groen in de binnenstad schoon. Deze keer langs de Maaskade, de fietsbrug, de bebouwde kant van de Koninginnesingel, de kop van Weerd, het Julianapark, Putuanisstraat en de parkeerplaats achter Beej Benders. 30 vrijwilligers verzamelen 30 zakken afval.

samen opruimen in de binnenstad van Venlo

Lees het hele verslag en bekijk de foto’s.

8 november – lezing over Rembrandt

In binnen- en buitenland kent men Rembrandt van Rijn, de belangrijkste schilder uit de geschiedenis van ons land. Onze nationale trots. Zo beroemd is hij dat met zijn voornaam volstaan kan worden. Zo belangrijk is hij dat president Obama zich laat fotograferen voor de Nachtwacht. Rembrandt leefde en werkte in de 17e eeuw, voornamelijk in Amsterdam. Een periode die getekend werd door de Tachtigjarige oorlog. Maar ook een periode van welvaart, bekend als De Gouden Eeuw. Hij werd de schilder van de vele zelfportretten. Hierin kun je goed zien hoe zijn beeld van het kunstenaarschap veranderde. Hij werd ook de schilder van de vele werken geïnspireerd op de bijbel. En zijn tragische levensverhaal spreekt natuurlijk tot de verbeelding.
Maar er is veel meer te vertellen! Over zijn persoon, over waaraan men zijn stijl herkent, over wie hem beïnvloedde en wie zijn leerlingen waren.
En natuurlijk over zijn prachtige werken.

Kunsthistorica Ingrid Gaasterland vertelt met kennis van zaken en op enthousiaste wijze over deze grote meester.
Ze plaatst hem tegen de politieke en culturele achtergrond van zijn tijd. En ze bespreekt zijn meesterschap aan de hand van verschillende bekende werken.
Een boeiend verhaal, prachtige afbeeldingen én muziek. Een lezing om niet te missen.

Met medewerking van blokfluit-ensemble Musica Mosa o.l.v. Hanne Marie Janse.

Begeleiding: Ingrid Gaasterland
Datum: Vrijdag 8 november
Tijd: 20.00-22.00 uur
Locatie: Joriskerk
Kosten: € 10,-
Aanmelden: Voor 26 oktober 2019

1 en 2 november – Nacht der Zielen

Vrijdag 1 november film ‘Miele’

(Valerie Golino / 2013 )

Het verhaal draait om de eigenzinnige Irene, wonend aan de kustlijn van Rome denken haar vriend en haar vader dat zij studeert, maar in werkelijkheid smokkelt ze inslaapmiddelen voor honden van Mexico naar Italië. Werkend onder de naam Miele (honing), is het haar taak om terminaal zieken in waardigheid te laten sterven door ze het inslaapmiddel toe te dienen. Op een dag brengt ze een nieuwe ‘cliënt’ een fatale dosis, maar dan blijkt dat de man wel de wens heeft om te sterven, maar niet ziek is. Irene is vastbesloten niet verantwoordelijk te zijn voor zijn dood. Vanuit dit punt zijn Irene en de man, zijn naam is Grimaldi, ongewild tot elkaar veroordeeld. Er ontstaat een bijzondere band tussen de twee, waardoor Irene’s leven voor altijd zal veranderen.
Aanvang 19.30 uur ’t Groenewold Venlo (Begijnengang 17).
Aansluitend is er een nabespreking / Entree: vrijwillige bijdrage.

Zaterdag 2 november

Op 2 november a.s. vindt de 16e editie van de Nacht der Zielen plaats rondom het thema ‘Op leven en dood’.

De Nacht der Zielen is bedoeld om op een eigentijdse wijze stil te staan bij hen die ons zijn ontvallen. We doen dat aan de hand van gesproken woord, muziek, verhalen en rituelen.
Zo probeert de stichting Prisma religie, cultuur en kunst met elkaar te verbinden.
Met medewerking van lokale artiesten en vrijwilligers willen we op een laagdrempelige wijze mensen bijeen brengen om stil te staan en onze dierbare overledenen te herdenken.

Dit jaar staat er een wandelprogramma gepland dat langs plekken van herinnering voert.
Start vindt plaats bij het monument van de Wereldvredesvlam waarna de tocht de familiekerk zal aandoen, het Rosarium en de St. Martinuskerk met als eindpunt het Nieuwe Baken. Aan het programma werken o.a. Sef Derkx en Herman Verwey mee.
U bent van harte uitgenodigd.

Aanvang 19.00 uur bij het monument Vredesvlam in het Julianapark (achter Limburgs Museum).

De Bijbelbox

Gratis een Bijbel.

We hebben de Bijbelbox aangeschaft, met daarin verschillende Boxbijbels.

Een Boxbijbel is een handzaam lichtgewicht boekje met daarin een compact Nieuwe Testament.

Geïnteresseerden kunnen zo’n Boxbijbel gratis meenemen.

De Bijbelbox staat achter in de kerk.

In de Bijbel spreekt God tot de mens in geschiedenissen en verhalen, instructies, wetten, liederen, gedichten, spreuken, profetieën, preken, levensbeschrijvingen, brieven en weergaven van visioenen. Mensen die de moeite nemen om de tekst de lezen en zich afvragen wat de Bijbel tot hen te zeggen heeft, zullen niet snel uitgelezen raken.
De Bijbel is in een andere tijd geschreven en gaat over God, die per definitie anders is dan de mens. De boodschap van de Bijbel kan de lezer gelukkig maken, uitzicht geven op een prachtige toekomst en helpen om het leven in een ander en beter perspectief te zien. Maar de boodschap van de Bijbel roept ook vragen en weerstand op en vraagt van de lezer om anders te worden, te denken en te handelen. De teksten roepen op tot geloven in en leven voor God en de medemens, in plaats van voor onszelf.

De Bijbelbox is een uitgave van de Bijbelvereniging.

Samen opruimen!

2x in het jaar gaat het samenwerkingsverband Centrumoverleg Binnenstad de straat op om op te ruimen.De Joriskerk doet ook mee in dit samenwerkingsverband.

Zaterdag 19 oktober is het weer zover.
Samen met mensen van de Wereldwinkel, ‘t Groenewold, de Jongerenkerk, de Jongeren van Home plus, Fair Venlo, Wijkoverleg binnenstad en werkgroep Julianapark gaan we het afval, dat zo nonchalant op straat wordt gegooid, opruimen.
We krijgen van de gemeente hesjes, vuilniszakken en grijpstokken. We verzamelen bij de jongerenkerk om kwart over 9 en om 12 uur gaan we samen lunchen.
WE HOPEN OP VEEL DEELNEMERS UIT DE JORISKERK.
Opgeven kan bij Bob of René. 

ELKAAR LEREN KENNEN IS HET DOEL, SAMEN OPRUIMEN IS HET MIDDEL.