Categoriearchief: liturgisch bloemschikken

De schikkingen bij de 40dagentijd en Pasen 2020

STA OP!

In de Veertigdagentijd staan we stil bij het leven van Jezus en leven we toe naar Pasen, het feest van zijn opstanding uit de dood.

Jezus riep: ‘Sta op!’ tegen zieken en mensen die lijden onder onrecht. Hij riep zelfs doden tot leven. En Hij gaf zelf zijn leven voor ons als ultieme daad van liefde. Niet het duister, maar de liefde overwon.

Jezus geeft ons nieuwe hoop. We mogen iedere dag weer opstaan uit alles wat ons neerdrukt. Als kerk zijn we een wereldwijde gemeenschap die het goede nieuws van Gods liefde hoort en deelt. Als volgers van Jezus mogen wij ons niet neerleggen bij gebrokenheid en voor de gemakkelijke weg kiezen.
Daarom staan we op en komen we samen in actie. We bieden hoop en doen recht aan vluchtelingen, aan kinderen in de knel en aan iedereen die vast zit in armoede of moeilijke omstandigheden. Wij geloven in delen. Deel mee, kom in beweging. Sta op!

Pasen

12 april – We lezen Johannes 20:1-18    

De schikking bestaat uit een kring van twaalf witte bloemen om de lege plek in het midden. Dit zijn de twaalf leerlingen.
Nadat de leerlingen totaal geschokt waren over de afloop van het Paasmaal, vol droefheid over de dood van hun geliefde leraar Jezus, is er nu de grote verrassing van de nieuwe ruimte die de Opstanding voor hen en voor ons kan zijn.
Ze staan met zijn elkaar om die ruimte heen.

En net als de leerlingen, zijn ook wij getuige van het lege graf, want Jezus is opgestaan. De dood heeft niet het laatste woord.

Om de kring van witte bloemen heen is het tableau opgevuld met bloesem, vreugde over het nieuwe begin

De zondagen in de 40dagentijd.

9 april – Witte donderdag. We lezen Johannes 13:1-30

In deze lezing staat het dienen centraal. Jezus kiest er voor om de ander te dienen. Dit doet hij door een nederige taak uit te voeren: het wassen van de voeten.

Als symbool hiervoor gebruiken we viooltjes, een teer en klein bloemetje met een grootse uitstraling, en een droogdoek.

Bekijk deze schikking in groot formaat

5 april – Palm- en Passiezondag. We lezen Mattheüs 26:1-27, Mattheüs 26:66.

De liturgische schikking verwijst naar de passie, naar het lijden van Jezus. In de schikking zijn allerlei kruiden gebundeld die gebruikt kunnen worden bij een zalving. Om de kruiden is een doek gewikkeld, die verwijst naar de balseming, zoals wordt verteld van de vrouw die Jezus’ hoofd zalft. De groene takjes in de schikking lijken ook een beetje op de palmtakken die bij Palmzondag horen.

29 maart – we lezen Johannes 11:1-4 en Johannes 11:17-44

Gedragen worden door anderen is het thema van deze schikking.
Hoop hebben en houden op een betere toekomst.
Met liefde naast elkaar staan.

In de Evangelielezing gaat het over Lazarus en de onvoorwaardelijke liefde van de zussen Martha en Maria voor hun broer.
Dit is verbeeld door een rode roos, die gesteund wordt door klimop, symbool van trouw, en een wolk van graszaden.

Dood en leven, een zuchtje is het verschil. Liefde is sterker dan de dood.

Bekijk deze schikking in groot formaat

22 maartwe lezen Johannes 9:1-13 en Johannes 9:26-39

Zie dan toch met wie je te maken hebt. De blindgeboren man komt door de genezing die Jezus hem kan bieden, eindelijk tot zijn recht: leven als volwaardig mens.
Wie ziet kan kijken, maar tegelijkertijd toch niet zien waar het in zijn of haar leven naar toe gaat. Die kan gaan dwalen zonder doel.

De genezing geeft de man broodnodige ruimte om te leven, de bloesem zit om het lege midden. De kleur van de bloemen geeft de kleur aan zijn leven terug. De man kan nu zelf aan de gang om de leegte in het midden te gaan vullen met betekenis.

Bekijk deze schikking in groot formaat

15 maart – Deze week is er geen schikking. Deze zondag is een onzekere en onheilspellende zondag. Er is in de meeste kerken en ook in onze Joriskerk geen dienst. Het coronavirus houdt ons thuis om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te voorkomen.
In de komende tijd zijn er op zondag diensten met maar enkele mensen. De diensten kun je beluisteren op kerkdienstgemist.nl/venlo.
Leef voorzichtig, zorg goed voor jezelf en anderen!
Heer, wij bidden om Uw ontferming over deze wereld.

8 maart – we lezen Matteüs 17:1-9

Een stem uit de hemel -het lijkt wel een tweede doop- die het stralende licht ondersteunt. Onmiskenbaar teken voor een bijzonder Iemand – Petrus, Jakobus en Johannes waren er getuige van.

Het geheim van dit bijzondere licht mag pas later openbaar worden.

In de stralende krans van deze schikking kan je het geheim -de bloem in de knop- als schoonheid die we nu verwachten en die zich later zal openbaren, al zien. We wachten in spanning op de bloei die gaat komen.

Bekijk deze schikking in groot formaat

1 maart – we lezen Matteüs 4:1-5

liturgische schikking in de 40dagentijd 2020

De woestijn, de plek waar Jezus was toen hij op de proef werd gesteld, is eenzaam.
De kleurige bloem staat fier tegen de neutrale achtergrond. Leven is zoveel meer dan alleen doen wat je kunt zien, je leeft ook niet van brood alleen.
Het verhaal over de ‘Grote Afleider’ in de woestijn kan voor ons een steun zijn, om ook op onze weg voort te gaan. Fier overeind staan, zoals de tulp, die met de onmiskenbare kleur heel opvallend is. Durf dat, laat je niet afleiden. Dien het léven.

Fotograaf is Peter Cornelissen.
De schikkingen worden gemaakt door de bloemengroep symbolische schikkingen.

Liturgische schikkingen Advent en Kerst 2019

Uitleg.
De kransen verwijzen naar de voortdurende cycli van beginnen en eindigen en opnieuw beginnen. Elk jaar wordt het opnieuw kerst, elk jaar ontvangen we waarschuwingen en altijd is er hoop op een toekomst.
Micha is een man van soberheid.
Soberheid wordt hier verbeeld in de keuze van kleuren en materialen.
De kransen zijn horizontaal geplaatst. Micha geeft waarschuwingen over aardse zaken, het gaat over het leven op aarde.
De symbolische bloemschikkingen zijn gemaakt door de bloemengroep.
De foto’s zijn gemaakt door Peter Cornelisse.

Kerst

Johannes 1:4-5
In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen. Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

De kroon op al deze kransen is de bol in top. De tijd van wachten wordt afgerond met een bol vol licht en bloemen. Wit als kleur van zuiverheid, licht omdat léven veel licht nodig heeft. In de kersttijd wachten we op het licht dat terugkeert aan de hemel. De bol die we hier zien is een tegenhanger van de hemel die wij als een koepel waarnemen. De lichtjes zijn de sterren. Kerst zegt dat het Woord levend wordt. Woord, licht en leven zijn de drie steunpunten waarop ons geloof kan rusten. Johannes bemoedigt ons met het licht en dat zien we terug in de versiering van de bol met groen, lichtjes en geurende bloemen.

Vierde Advent

Vierde zondag van Advent. Alle kaarsen branden, het is bijna Kerst!

Micha 7:18
U blijft niet woedend op wie er van uw volk nog over zijn; liever toont u hun uw trouw.

De vierde en laatste krans is groen van de klimop, een hoopvolle kleur, kleur van leven. Klimop kan bijna overal groeien, het is een taaie plant die altijd een weg vindt om te groeien. Het is een laatbloeier, die voor bijen en hommels nog voedsel geeft als de rest al is uitgebloeid. De bessen zijn niet zo geliefd, meer een noodrantsoen. De plant is veelzijdig, maar we kijken er makkelijk overheen. Klimop staat symbool voor trouw door de sterke hechtwortels.

Micha zegt dat de Eeuwige niet woedend blijft, maar liever trouw blijft aan wie op de weg ten leven wil gaan. Dit is geen rechte weg, maar een met omwegen, zoals de kronkelige klimop.

Derde Advent

Drie kaarsen, de derde zondag van Advent. De kaars is licht roze,, we zijn op weg naar het licht!

Micha 6:8
Er is jou, mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten en nederig de weg te gaan van je God.  

Zondag  Verheug je! De derde krans is bovenop nummer een en twee geplaatst, zo stijgt de schikking omhoog. Versierd met takken van de levensboom, de thuja (conifeer). Erop ligt een snoer pinda’s, voor de vogels van de hemel.

We weten dat we op onze levensweg alleen maar hoeven te letten op: hoe doen we recht? Onze levensopdracht is het om mens, dier en schepping goed tegemoet te treden. Vogels leven van wat ze vinden, genadebrood. Wij helpen ze door naar hen om te zien, en natuurlijk naar mensen! Het is iets om ons over te verheugen en ruimhartig te delen van wat wij ontvangen.

Tweede Advent

Twee kaarsen zijn er aangestoken, het is de tweede zondag van Advent

Micha 4:3
Geen volk zal nog het  zwaard  trekken tegen een ander volk, geen mens zal meer weten wat  oorlog
is.

Advent is toeleven naar de komst van de Vredebrenger bij uitstek.
De tweede krans is een met eucalyptusblad. De olie die je daaruit kunt winnen is reinigend en te gebruiken als je verkouden bent. De bladen met de opgerolde, scherpe punten, verwijzen naar wapens die onklaar zijn gemaakt.

Mensen zullen vrede leren en weten dat dát leven dichtbij het hart van de Allerhoogste is. Het visioen van de wapens die zijn omgesmeed tot  nuttige werktuigen hebben de heelheid van het volk op het oog en zijn daarom alleen al goed.

Eerste Advent

Nu brandt er 1 kaars, iedere zondag wordt er een kaars meer aangestoken.

Micha 2:12
Ik zal ze samenbrengen als schapen en  geiten binnen de omheining, als een kudde in de wei; het zal daar gonzen van de mensen.

Micha beschouwt mensen als een kudde die beschermd wordt in de kring. Dat zien we hier.

Een cirkel is een sterke constructie en moeilijk te verbreken. Kuddes worden van oudsher verzameld binnen een omheining, vaak een omheining met prikkeldraad, om de dieren te beschermen tegen gevaar.

De krans symboliseert de omheining, heeft een prikkelig uiterlijk, waardoor de schapen (hier en daar een plukje schapenwol) zich veilig kunnen verzamelen.

Eeuwigheidszondag 2

In de Joriskerk is de gedachtenisviering op de laatste zondag van het liturgisch jaar, voor advent begint.

Een viering waarin we samen zijn met de doden, met onze herinneringen aan hen en hoe we hier samen zongen en stil waren.
We zoeken naar gezamenlijke verbondenheid en troost in het noemen van hun namen, het aansteken van een kaars.
De familie ontvangt het gedenksteentje, dat tot deze dag in de kerk was.
 ‘Ik ben de alpha en de omega’ zegt God. Hij is aan het begin en het eind. De bloemen staan vandaag in de omega.  

De symbolische bloemschikking is gemaakt door de bloemengroep.

Pinksteren

Pinkster Geest

Wind – die waait
verwaait
mijn angst
en donkere peinzen

regen – druppels
vallen neer
wassen schoon

geven zicht op
vurige vrede  
kracht 

om in tegenwind
over water
te lopen

in zicht
van de Eeuwige

aukje wijma

Lees meer gedichten van Aukje Wijma op haar website.

De symbolische bloemschikking is gemaakt door de bloemengroep.

Veertigdagentijd 2019: Een nieuw begin.

In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen.

De symbolische bloemschikkingen zijn gemaakt door de bloemengroep, de foto’s zijn gemaakt door Peter Cornelissen.

Eerste zondag
Er staan acht flessen in een cirkel. Zo verwijzen ze naar de aarde. In de klimopranken en de bloemen wordt verbondenheid en solidariteit uitgedrukt: de verbondenheid en solidariteit van Jezus met zijn volk en met de aarde. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd. We zien in Jezus een veelbelovend nieuw begin.

‘Steeds weer anders.
Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet”

In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin

Tweede zondag
Op de berg mogen we even meekijken hoe de Eeuwige of de eeuwigheid naar Jezus en de zijnen toekomt, op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen. Een weg door het water en de woestijn heen. De bloeiende bloemen vertellen van hoop in een koude en moeilijke periode.

“Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen. Zouden wij een weg willen kiezen met minder inspanning en weerstand?”

Van boven zie je de verbinding door de lijnen van het Griekse kruis.
Verheerlijking van Christus, een moeilijke weg te gaan en een visioen op een nieuw begin.

Derde zondag
De schikking van vandaag staat in de vorm van een oog. Het vertelt ons over zien, omzien, inzien: dat vraagt geduld. Geduld dat nodig is om te zorgen en te wachten op een nieuw begin: in de natuur, in de wereld, in jezelf, in de ander.

Zie
de bloeiende twijg
een eerste teken
van de lente
die komen gaat.

Vierde zondag
Midden in de Veertigdagentijd iets om je over te verheugen: iemand die opnieuw begint.
Als bloesem in de winter, zien we zwaaiende, dansende mensen, verbonden met elkaar. Verheug jij je over iemand die de weg naar God vindt?

Verheug je
om de thuiskomst van de ene zoon.
Kom
samen zoeken
naar een nieuw begin.

Vijfde zondag
Een vesting van eigen gelijk – daarop lijkt de schikking. Mensen die zijn gaan heersen en bezitten in plaats van dienen en verzorgen.
Wat is wijs en wat is recht?

Met geweld beschermen
wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet
bloed dat stroomt en wijn die vloeit
een nieuw begin?

Zesde zondag
Takken, gebogen van de ene kant naar de andere kant: een poort waardoor de koning binnen kan komen. Zijn wij die poort?

(Psalm 118: 20 en 26-28)
Dit is de poort die leidt naar de Eeuwige, hier gaan de rechtvaardigen binnen.
Gezegend wie komt met de naam van de Eeuwige. Wij zegenen u vanuit het huis van de Eeuwige. Hij is God, hij heeft ons aan het licht gebracht.
Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar.
U bent mijn God, u zal ik loven, hoog zal ik u prijzen, mijn God.

Goede vrijdag

Zeven, het getal van de volheid. 7 x rode bloemen in de vorm van het kruis.

Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze antwoorden hem: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het, “’ zei Jezus. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.’

Pasen

De vorm van deze schikking is het hart. In de teksten voor Pasen gaat het om ‘zien
met het hart’. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde
zullen we Jezus herkennen.

“Kijk maar naar Maria uit Magdala. Jezus riep haar naam, en toen herkende ze hem.
Maar waar kunnen we in onze tijd Jezus of God tegenkomen? Gods grootheid zien
we in de natuur en in de rijkdom van het leven. Die grootheid dwingt geen geloof af,
maar is wel een teken van zijn aanwezigheid. Wacht niet op een stem die je roept,
maar let op die tekenen. Zoals de leerling die Jezus liefhad. Toen hij de doeken in het
lege graf zag, ‘wist’ hij dat Jezus was opgestaan uit de dood. Gods arm had gewerkt,
een nieuw begin.”

Het is Pasen
een nieuw begin
om te
leven met het hart.


Advent 2018

Kerst

Kerststuk in de Joriskerk. Bovenin staat een brandende witte kaars. De kaars staat op een 'rietschoof' versierd met hulst, eucalyptus, wit bloeiende bloemen en witte vlinders.

Foto: Peter Cornelissen

Stralend is het licht van de kerststal,
Een pasgeboren kind ligt in het hooi.
Het verandert de wereld nu al
En maakt alles op aarde prachtig mooi.

Vierde Advent

Adventsstuk in Joriskerk met vier brandende kaarsen. Het stuk is een schoof riet versierd met groen als eucalyptustakken, hulsttakken, etc. Bovenin staan vier paarse kaarsen.

Foto: Peter Cornelissen

De vierde kaars brandt zacht.
Kerst zal nu gauw komen.
We hebben er lang op gewacht:
Het kind van onze dromen.

Meditatieve tekst
Vluchtelingen
Waar kunnen zij leven?
Wat zullen zij eten?
Verwachtingen?
Onverwacht
hoopvol licht

Derde Advent

Adventsstuk in Joriskerk met drie brandende kaarsen. Het stuk is een schoof riet versierd met groen als eucalyptustakken, hulsttakken, etc. Bovenin staan vier paarse kaarsen.

Foto: Peter Cornelissen

De derde kaars gaat branden.
Er komt nog meer licht bij.
Oorlog en ellende zullen overgaan.
Dan leven alle menen blij.

Meditatieve tekst
Kinderen die anders zijn
God beschermt
door God begenadigd
dromen bewaarheid
Leven naar het licht

Tweede Advent

Adventsstuk in Joriskerk met twee brandende kaarsen. Het stuk is een schoof riet versierd met groen als eucalyptustakken, hulsttakken, etc. Bovenin staan vier paarse kaarsen.

Foto: Peter Cornelissen

De tweede kaars gaat branden.
Licht tegen het donker in.
Water wast vuile handen.
Tijd voor een nieuw begin.

Meditatieve tekst
Kinderen in donker
Bogota
vinden soms graag
lichtstralen
het kromme wordt recht,
een nieuw begin.

Eerste Advent

Adventsstuk in Joriskerk met brandende kaars voor Eerste Advent

Foto: Peter Cornelissen

De eerste kaars mag aan.
De aarde wacht op het licht.
Mensen die in het donker staan,
krijgen een hemels bericht.

Meditatieve tekst
donker is het leven
voor de jongeren in Pretoria
duistere profetieën en vernietigend geweld
en een nieuwe dag begint.

40dagentijd en Pasen 2018 – op reis

De 40dagentijd is een tijd van inkeer, van beschouwing van lief en leed en een tijd waarin de weg die Jezus gaat centraal staat.
Een weg naar het geheim van het leven, levenskracht die opstaat uit de dood: Pasen.

PASEN

Op Paasmorgen zien we dat de daden van Jezus honderdvoudig vrucht hebben gedragen. Nu komt aan het licht dat leven naar Gods bedoeling, zoals Jezus het ten volle geleefd heeft, leidt tot een letterlijke en figuurlijke opstanding. Hij heeft de dood en alles wat dood maakt overwonnen. Jezus is opgestaan!

Vanuit de diepte,
stil en zwart
als de aarde,
verborgen
in de kiem
van een bol,
wordt leven
zichtbaar.
De tuin wordt groen,
het licht
straalt
in witte bloemen
alom,
groot en klein.
Het geheim,
zichtbaar in de tuin,
spreekt
woorden van leven,
en bloeit.

6e zondag in de 40dagentijd

Palmzondag

De kinderen van de kindernevendienst hebben deze zondag een palmpaasstok gemaakt en omdat we deze zondag in de H. Michaëlkerk te gast waren hebben zij waren de palmpaasstokken ons liturgisch bloemstuk van deze zondag.

Alles wat er vastgemaakt is aan het kruis heeft een betekenis en samen is het de palmpaasstok.
Op de kinderpagina heeft juf Marianne het uitgelegd.

 

5e zondag in de 40dagentijd

De graankorrel zal honderdvoudig vruchtdragen, wanneer we kiezen voor de weg van het Licht. Maar het is een weg van geduld en van dingen in jezelf laten afsterven die je belemmeren om vrucht te dragen. Sterven en loslaten schept ruimte voor nieuw leven en groeikracht. Dit gaat niet zonder pijn: de kruisiging wacht Jezus. De pijnpunten in de schikking verwijzen daarnaar.

Als een graankorrel
afdalen in de duisternis
van de zwarte aarde.
Je toevertrouwen aan
dat wat je breekt,
zodat kiemkracht
ruimte krijgt.
Vertrouwen op
levenskracht
die doorbreekt
uit het duister
naar het licht,
vruchtbaar leven
wordt,
opnieuw
Brood voor velen.

4e zondag in de 40dagentijd

Het geheim
wordt zichtbaar
in daden van
recht doen,
zorg voor voedsel
van lichaam en geest,
in breken en delen
van twee vissen
en vijf broden.

Zeven
het getal van de drie-ene
verbonden met de aarde,
de vier windstreken.

In breken en delen bloeit leven op als tere bloesem aan een boom na de winter.

3e zondag in de 40dagentijd

De bezem staat voor de grote schoonmaak die Jezus houdt op het plein van de Tempel, het spirituele centrum. Zo komt er ruimte voor waar het in dat centrum om gaat: aandacht voor de Eeuwige.
Het geld verwijst naar het bloedgeld, dat Judas kreeg voor het aangeven van Jezus.

Schoon schip maken,
ruimte scheppen
voor dat
wat werkelijk van waarde is
en niet voor geld te koop.

Ruimte
voor het geheim van leven
is ruimte voor groeikracht
in je zelf, vanuit je zelf
als groen
dat het duister doorbreekt
als leven
dat opstaat
uit dat wat benauwt
en doodt:
een nieuw begin

 

2e zondag in de 40dagentijd

De stenen zijn wit als het kleed van Jezus dat helder wit glanst tijdens zijn bevestiging op de berg als geliefde Zoon van God.
Goud is de kleur bij uitstek van het goddelijke vanwege de zeldzaamheid en duurzaamheid van goud als materiaal en de bijzondere glans van goud. Het gouden zonlicht… God ervaren is als goudstof in de ziel. We kunnen deze ervaring niet verwoorden maar het glanst in daden die dit licht weerspiegelen.

Op de berg:
– onuitspreekbaar geheim –
zien,
soms even,
glanzend licht van God,
goudstof in de ziel,
dat je verlicht
uit het duister trekt
sprakeloos maakt:
zwijgen is goud.
In daden
wordt leven
in het licht
van God
zichtbaar
en straalt.


1e zondag in de 40dagentijd

Je afzonderen
stilte zoeken
ruimte, leegte
– als in een woestijn –
met niets dat afleidt
om stil te worden
tot inkeer te komen
tot jezelf …

Cirkelen om het geheim van leven
in je verscholen
buiten jou voelbaar,
je spiegelen in
het licht van de ruimte
een bloem
verscholen in het duister
van een bol.

Groeikracht,
levenskracht
komt in zicht.

 

De bloemen vertellen

– een spiegel – scherven – iedere week minder scherven –
steeds minder gebrokenheid, steeds meer richting heelheid

kerst:

img_0232-verderkijkendromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
kind ons geboren
Immanuel

goede God
wij danken u
dat wij in  Jezus
het visioen van de wereld
omgekeerd
kunnen herkennen
heelheid
te midden van alle gebrokenheid

vierde advent:

img_0198-andere-gedachten-verderkijken-1dromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
nieuwe hoop
waar hopeloosheid
de dag kleurt

goede God
versterk in ons de
droom
van liefde die de
wereld omkeert

derde advent:

20161211_1136473de-adventdromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
een nieuw begin
puur bloeit de lelie
voor wie het ziet
Gods rijk
breekt door het
donker

goede God
versterk in ons de
hoop
dat het kan
de wereld omgekeerd

tweede advent:

20161204_113514-verderkijkendroom
van vrede
de wereld
omgekeerd
een nieuw begin
water dat stroomt
de roep om
goede vruchten

goede God
in Jezus heeft u een
nieuw beging gemaakt
keer ons om naar zijn
weg

eerste advent:

img_5965-verderkijkendromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
zien
wat licht brengt
doen wat
gedaan moet worden
heelheid
in een gebroken wereld

goede God
leer ons het visioen te leven