Categorie archief: liturgisch bloemschikken

Pinksteren

Pinkster Geest

Wind – die waait
verwaait
mijn angst
en donkere peinzen

regen – druppels
vallen neer
wassen schoon

geven zicht op
vurige vrede  
kracht 

om in tegenwind
over water
te lopen

in zicht
van de Eeuwige

aukje wijma

Lees meer gedichten van Aukje Wijma op haar website.

De symbolische bloemschikkingen zijn gemaakt door de bloemengroep.

Veertigdagentijd 2019: Een nieuw begin.

In de veertigdagentijd leven we toe naar Pasen, feest van een nieuw begin.
Jezus’ liefde leert ons dat we steeds weer een nieuwe start kunnen maken en Zijn liefde mogen delen met anderen.

De symbolische bloemschikkingen zijn gemaakt door de bloemengroep, de foto’s zijn gemaakt door Peter Cornelissen.

Eerste zondag
Er staan acht flessen in een cirkel. Zo verwijzen ze naar de aarde. In de klimopranken en de bloemen wordt verbondenheid en solidariteit uitgedrukt: de verbondenheid en solidariteit van Jezus met zijn volk en met de aarde. Een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd. We zien in Jezus een veelbelovend nieuw begin.

‘Steeds weer anders.
Zo vertrouwd
als Hij mij is,
zo vreemd
blijft Hij mij,
ik volg Hem
maar volgen
kan ik Hem niet”

In de kring verbonden door ranken van trouw voor een nieuw begin

Tweede zondag
Op de berg mogen we even meekijken hoe de Eeuwige of de eeuwigheid naar Jezus en de zijnen toekomt, op het moment dat Jezus zijn uittocht gaat beginnen. Een weg door het water en de woestijn heen. De bloeiende bloemen vertellen van hoop in een koude en moeilijke periode.

“Het valt niet mee om de berg te moeten beklimmen. Zouden wij een weg willen kiezen met minder inspanning en weerstand?”

Van boven zie je de verbinding door de lijnen van het Griekse kruis.
Verheerlijking van Christus, een moeilijke weg te gaan en een visioen op een nieuw begin.

Derde zondag
De schikking van vandaag staat in de vorm van een oog. Het vertelt ons over zien, omzien, inzien: dat vraagt geduld. Geduld dat nodig is om te zorgen en te wachten op een nieuw begin: in de natuur, in de wereld, in jezelf, in de ander.

Zie
de bloeiende twijg
een eerste teken
van de lente
die komen gaat.

Vierde zondag
Midden in de Veertigdagentijd iets om je over te verheugen: iemand die opnieuw begint.
Als bloesem in de winter, zien we zwaaiende, dansende mensen, verbonden met elkaar. Verheug jij je over iemand die de weg naar God vindt?

Verheug je
om de thuiskomst van de ene zoon.
Kom
samen zoeken
naar een nieuw begin.

Vijfde zondag
Een vesting van eigen gelijk – daarop lijkt de schikking. Mensen die zijn gaan heersen en bezitten in plaats van dienen en verzorgen.
Wat is wijs en wat is recht?

Met geweld beschermen
wat rechtvaardig lijkt
met geweld nemen
wat geen recht doet
bloed dat stroomt en wijn die vloeit
een nieuw begin?

Zesde zondag
Takken, gebogen van de ene kant naar de andere kant: een poort waardoor de koning binnen kan komen. Zijn wij die poort?

(Psalm 118: 20 en 26-28)
Dit is de poort die leidt naar de Eeuwige, hier gaan de rechtvaardigen binnen.
Gezegend wie komt met de naam van de Eeuwige. Wij zegenen u vanuit het huis van de Eeuwige. Hij is God, hij heeft ons aan het licht gebracht.
Vier feest en ga met groene twijgen tot aan de horens van het altaar.
U bent mijn God, u zal ik loven, hoog zal ik u prijzen, mijn God.

Goede vrijdag

Zeven, het getal van de volheid. 7 x rode bloemen in de vorm van het kruis.

Jezus wist precies wat er met hem zou gebeuren. Hij liep naar hen toe en vroeg: ‘Wie zoeken jullie?’ Ze antwoorden hem: ‘Jezus uit Nazaret.’ ‘Ik heb jullie al gezegd: “Ik ben het, “’ zei Jezus. ‘Als jullie mij zoeken, laat deze mensen dan gaan.’ Zo gingen de woorden in vervulling die hij gesproken had: ‘Geen van hen die u mij gegeven hebt, heb ik verloren laten gaan.’

Pasen

De vorm van deze schikking is het hart. In de teksten voor Pasen gaat het om ‘zien
met het hart’. Niet alleen zichtbare geloofstekenen zijn van belang. Door de liefde
zullen we Jezus herkennen.

“Kijk maar naar Maria uit Magdala. Jezus riep haar naam, en toen herkende ze hem.
Maar waar kunnen we in onze tijd Jezus of God tegenkomen? Gods grootheid zien
we in de natuur en in de rijkdom van het leven. Die grootheid dwingt geen geloof af,
maar is wel een teken van zijn aanwezigheid. Wacht niet op een stem die je roept,
maar let op die tekenen. Zoals de leerling die Jezus liefhad. Toen hij de doeken in het
lege graf zag, ‘wist’ hij dat Jezus was opgestaan uit de dood. Gods arm had gewerkt,
een nieuw begin.”

Het is Pasen
een nieuw begin
om te
leven met het hart.


Advent 2018

Kerst

Kerststuk in de Joriskerk. Bovenin staat een brandende witte kaars. De kaars staat op een 'rietschoof' versierd met hulst, eucalyptus, wit bloeiende bloemen en witte vlinders.

Foto: Peter Cornelissen

Stralend is het licht van de kerststal,
Een pasgeboren kind ligt in het hooi.
Het verandert de wereld nu al
En maakt alles op aarde prachtig mooi.

Vierde Advent

Adventsstuk in Joriskerk met vier brandende kaarsen. Het stuk is een schoof riet versierd met groen als eucalyptustakken, hulsttakken, etc. Bovenin staan vier paarse kaarsen.

Foto: Peter Cornelissen

De vierde kaars brandt zacht.
Kerst zal nu gauw komen.
We hebben er lang op gewacht:
Het kind van onze dromen.

Meditatieve tekst
Vluchtelingen
Waar kunnen zij leven?
Wat zullen zij eten?
Verwachtingen?
Onverwacht
hoopvol licht

Derde Advent

Adventsstuk in Joriskerk met drie brandende kaarsen. Het stuk is een schoof riet versierd met groen als eucalyptustakken, hulsttakken, etc. Bovenin staan vier paarse kaarsen.

Foto: Peter Cornelissen

De derde kaars gaat branden.
Er komt nog meer licht bij.
Oorlog en ellende zullen overgaan.
Dan leven alle menen blij.

Meditatieve tekst
Kinderen die anders zijn
God beschermt
door God begenadigd
dromen bewaarheid
Leven naar het licht

Tweede Advent

Adventsstuk in Joriskerk met twee brandende kaarsen. Het stuk is een schoof riet versierd met groen als eucalyptustakken, hulsttakken, etc. Bovenin staan vier paarse kaarsen.

Foto: Peter Cornelissen

De tweede kaars gaat branden.
Licht tegen het donker in.
Water wast vuile handen.
Tijd voor een nieuw begin.

Meditatieve tekst
Kinderen in donker
Bogota
vinden soms graag
lichtstralen
het kromme wordt recht,
een nieuw begin.

Eerste Advent

Adventsstuk in Joriskerk met brandende kaars voor Eerste Advent

Foto: Peter Cornelissen

De eerste kaars mag aan.
De aarde wacht op het licht.
Mensen die in het donker staan,
krijgen een hemels bericht.

Meditatieve tekst
donker is het leven
voor de jongeren in Pretoria
duistere profetieën en vernietigend geweld
en een nieuwe dag begint.

40dagentijd en Pasen 2018 – op reis

De 40dagentijd is een tijd van inkeer, van beschouwing van lief en leed en een tijd waarin de weg die Jezus gaat centraal staat.
Een weg naar het geheim van het leven, levenskracht die opstaat uit de dood: Pasen.

PASEN

Op Paasmorgen zien we dat de daden van Jezus honderdvoudig vrucht hebben gedragen. Nu komt aan het licht dat leven naar Gods bedoeling, zoals Jezus het ten volle geleefd heeft, leidt tot een letterlijke en figuurlijke opstanding. Hij heeft de dood en alles wat dood maakt overwonnen. Jezus is opgestaan!

Vanuit de diepte,
stil en zwart
als de aarde,
verborgen
in de kiem
van een bol,
wordt leven
zichtbaar.
De tuin wordt groen,
het licht
straalt
in witte bloemen
alom,
groot en klein.
Het geheim,
zichtbaar in de tuin,
spreekt
woorden van leven,
en bloeit.

6e zondag in de 40dagentijd

Palmzondag

De kinderen van de kindernevendienst hebben deze zondag een palmpaasstok gemaakt en omdat we deze zondag in de H. Michaëlkerk te gast waren hebben zij waren de palmpaasstokken ons liturgisch bloemstuk van deze zondag.

Alles wat er vastgemaakt is aan het kruis heeft een betekenis en samen is het de palmpaasstok.
Op de kinderpagina heeft juf Marianne het uitgelegd.

 

5e zondag in de 40dagentijd

De graankorrel zal honderdvoudig vruchtdragen, wanneer we kiezen voor de weg van het Licht. Maar het is een weg van geduld en van dingen in jezelf laten afsterven die je belemmeren om vrucht te dragen. Sterven en loslaten schept ruimte voor nieuw leven en groeikracht. Dit gaat niet zonder pijn: de kruisiging wacht Jezus. De pijnpunten in de schikking verwijzen daarnaar.

Als een graankorrel
afdalen in de duisternis
van de zwarte aarde.
Je toevertrouwen aan
dat wat je breekt,
zodat kiemkracht
ruimte krijgt.
Vertrouwen op
levenskracht
die doorbreekt
uit het duister
naar het licht,
vruchtbaar leven
wordt,
opnieuw
Brood voor velen.

4e zondag in de 40dagentijd

Het geheim
wordt zichtbaar
in daden van
recht doen,
zorg voor voedsel
van lichaam en geest,
in breken en delen
van twee vissen
en vijf broden.

Zeven
het getal van de drie-ene
verbonden met de aarde,
de vier windstreken.

In breken en delen bloeit leven op als tere bloesem aan een boom na de winter.

3e zondag in de 40dagentijd

De bezem staat voor de grote schoonmaak die Jezus houdt op het plein van de Tempel, het spirituele centrum. Zo komt er ruimte voor waar het in dat centrum om gaat: aandacht voor de Eeuwige.
Het geld verwijst naar het bloedgeld, dat Judas kreeg voor het aangeven van Jezus.

Schoon schip maken,
ruimte scheppen
voor dat
wat werkelijk van waarde is
en niet voor geld te koop.

Ruimte
voor het geheim van leven
is ruimte voor groeikracht
in je zelf, vanuit je zelf
als groen
dat het duister doorbreekt
als leven
dat opstaat
uit dat wat benauwt
en doodt:
een nieuw begin

 

2e zondag in de 40dagentijd

De stenen zijn wit als het kleed van Jezus dat helder wit glanst tijdens zijn bevestiging op de berg als geliefde Zoon van God.
Goud is de kleur bij uitstek van het goddelijke vanwege de zeldzaamheid en duurzaamheid van goud als materiaal en de bijzondere glans van goud. Het gouden zonlicht… God ervaren is als goudstof in de ziel. We kunnen deze ervaring niet verwoorden maar het glanst in daden die dit licht weerspiegelen.

Op de berg:
– onuitspreekbaar geheim –
zien,
soms even,
glanzend licht van God,
goudstof in de ziel,
dat je verlicht
uit het duister trekt
sprakeloos maakt:
zwijgen is goud.
In daden
wordt leven
in het licht
van God
zichtbaar
en straalt.


1e zondag in de 40dagentijd

Je afzonderen
stilte zoeken
ruimte, leegte
– als in een woestijn –
met niets dat afleidt
om stil te worden
tot inkeer te komen
tot jezelf …

Cirkelen om het geheim van leven
in je verscholen
buiten jou voelbaar,
je spiegelen in
het licht van de ruimte
een bloem
verscholen in het duister
van een bol.

Groeikracht,
levenskracht
komt in zicht.

 

De bloemen vertellen

– een spiegel – scherven – iedere week minder scherven –
steeds minder gebrokenheid, steeds meer richting heelheid

kerst:

img_0232-verderkijkendromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
kind ons geboren
Immanuel

goede God
wij danken u
dat wij in  Jezus
het visioen van de wereld
omgekeerd
kunnen herkennen
heelheid
te midden van alle gebrokenheid

vierde advent:

img_0198-andere-gedachten-verderkijken-1dromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
nieuwe hoop
waar hopeloosheid
de dag kleurt

goede God
versterk in ons de
droom
van liefde die de
wereld omkeert

derde advent:

20161211_1136473de-adventdromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
een nieuw begin
puur bloeit de lelie
voor wie het ziet
Gods rijk
breekt door het
donker

goede God
versterk in ons de
hoop
dat het kan
de wereld omgekeerd

tweede advent:

20161204_113514-verderkijkendroom
van vrede
de wereld
omgekeerd
een nieuw begin
water dat stroomt
de roep om
goede vruchten

goede God
in Jezus heeft u een
nieuw beging gemaakt
keer ons om naar zijn
weg

eerste advent:

img_5965-verderkijkendromen
van vrede
de wereld
omgekeerd
zien
wat licht brengt
doen wat
gedaan moet worden
heelheid
in een gebroken wereld

goede God
leer ons het visioen te leven