Categorie archief: verderkijken

Smeekgebed

In de Veertigdagentijd verzorgt de missionaire raad het smeekgebed.
Er is een vaste tekst voor alle 6 zondagen. Iedere zondag roepen wij om ontferming voor het project van aandacht voor de betreffende zondag en aandacht voor een specifieke gebeurtenis in de week ervoor. De tekst wordt voorbereid en uitgesproken door 1 van de leden van de missionaire werkgroep.

De vaste tekst luidt:

Gij die ons kent, Schepper van ons leven, wees ons genadig.
Gij die weet wat ons gelukkig maakt, en ook wat ons bindt en ons gevangen houdt.
Houd ons toch vast en spreid Uw genade over ons uit.
Warm ons, spreek onze naam.
Leg uw vrede in ons neer en doe ons leven, verbonden met U en met elkaar.
Daarom roepen wij om ontferming……

Eerste zondag
……. voor hen die op Cuba moeten zien te leven en overleven in steeds slechtere omstandigheden, op zoek naar houvast en perspectief. Als ook voor alle Venezolanen die niet meer onder het juk van dit bewind kunnen of willen leven.
Heer, wees barmhartig en sterk ons in de navolging van uw weg van bevrijding.

Tweede zondag
……. voor ex-gedetineerden die na het uitzitten van hun straf een nieuw leven willen opbouwen en voor de slachtoffers en nabestaanden van de vliegramp in Ethiopië.
Heer, wees barmhartig en sterk ons in de navolging van uw weg van bevrijding.

Derde zondag
……. voor de stad Utrecht, voor hen die nu rouwen, voor allen die uw kracht zo nodig hebben om verder te kunnen met leven na de schok van de aanslag.
……. voor kinderen in armoede. Armoede schaadt hun ontwikkeling en ontneemt in veel gevallen hen de mogelijkheid kind te zijn.
Onze aandacht gaat vandaag uit naar kinderen die door armoede gedwongen moeten werken, zoals kinderen in de Indiase stad Narsapur. Ontferm U over deze kinderen, hun ouders en hen die zich voor deze kinderen inzetten.
Heer, wees barmhartig en sterk ons in de navolging van uw weg van bevrijding.

Vierde zondag
……. voor hen die samen met anderen in hun gemeenschap leren wat samen kerk zijn betekent.
Die kracht en hoop putten uit het geloof in U en zoeken naar wegen om dit met elkaar te delen.
Heer, wees barmhartig en sterk ons in de navolging van uw weg van bevrijding.

Vijfde zondag
……. voor de alle kinderen in Rwanda die geen ouders meer hebben, vaak als gevolg van het aids virus. Wil bij deze kinderen, hun pleegouders en hun begeleiders zijn wanneer ze een leven proberen op te bouwen.
Heer, wees barmhartig en sterk ons in de navolging van uw weg van bevrijding.
Met uw wereld en uw mensenkinderen zo roepen wij: Heer, ontferm U.

Zesde zondag
……. voor hen die in de kerk naar een nieuw begin zoeken, omdat de oude vormen niet meer lijken te passen, maar de nieuwe maatschappij ook verwarrend en op drift is. We denken hierbij aan de mensen van Jong Protestant, die met spelvormen het paasevangelie proberen over te brengen aan jongeren.
En voor die kinderen van vluchtelingen die hier zijn opgegroeid en dachten een nieuw begin te hebben gevonden. Nu de mogelijkheid om schrijnende gevallen een verblijfsvergunning toe te kennen lijkt te verdwijnen, is van hun toekomst weer een stuk uitzicht ontnomen.

Heilige huisjes wandeling

Het bijzondere van wandelen is minstens dat je je lopend in een (andere) omgeving bevindt.
Op het ritme van lopen komt de omgeving bij je binnen en laat indrukken en sporen in je na. Deze Heilige Huisjes wandelingen zijn ook zulke tochten. We worden uitgenodigd om stil te staan bij bijzondere plekken die een sfeer ademen van tijdloosheid.

Bij deze tocht vertrekken we in Velden en zullen we ‘heilige huisjes’ richting Schandeloo aandoen. Op diverse plekken zullen er bezinningsmomenten zijn en misschien ontdek je wel wat voor jou ‘heilig’ is. De tocht zal ongeveer 3½ uur duren.
Trek gemakkelijke schoenen aan en wandel met ons mee!

Begeleiding: Piet Linders en Hub v.d. Bosch
Datum: zaterdag 23 maart
Start: 10.00 uur
Voor de meest recente info kijk op www.stichtinggroenwold.n
De Heilige Huisjes wandeling is een onderdeel van het Stiltekamerprogramma van
‘t Groenewold, waar de Joriskerk dit jaar een samenwerkingsverband mee is aangegaan.

Oecumenische stiltevieringen

In de Veertigdagentijd op weg naar Pasen zullen door de Raad van Kerken Venlo weer oecumenische stiltevieringen worden georganiseerd.
Plaats: H. Michaëlkerk, Pastoor Kierkelsplein in ’t Ven.
Er is ruime parkeergelegenheid!
De vieringen zijn van 19.00-19.30.
Het plan is om na afloop nog een kopje thee of koffie met elkaar te drinken.

De eerste viering is op 26 maart en de overdenking zal worden
verzorgd door pastoor Tjeu Kunnen van de Michaëlkerk.
De tweede is op 2 april waarin onze eigen dominee René Silvis zal voorgaan.
Op 9 april is de derde en laatste viering onder leiding van ds. Jacob Glas van de Gereformeerde kerk Vrijgemaakt Venlo/Maastricht.
Laat uw oecumenisch hart spreken, luisteren en zingen en kom!

Gebed bij de klimaatmars

Ds. Nynke Dijkstra schreef een gebed bij de klimaatmars.

Goede God, U bent de Schepper van al wat leeft. U hebt deze aarde aan ons toevertrouwd. Vandaag kreunt de schepping onder het gewicht van ons mensen. We vervuilen en verbruiken de bronnen van het leven. We tasten uw wereld, mensen en dieren en de schoonheid van de aarde aan om ons economisch gewin.

We bidden U: ontferm U over ons. Help ons om nieuwe wegen te gaan en stappen te zetten.

We bidden om wijsheid voor mensen die leiding geven, in de politiek, in het bedrijfsleven en in de wetenschap. Dat er een gezamenlijke inspanning zal zijn om het tij te keren – vanuit een groeiende beweging van mensen, die zich hiervoor inspannen.
We bidden dat de stakende tieners en de mensen van de klimaatmars gehoord en gezien zullen worden – dat er zo vernieuwing mogelijk zal worden met het oog op de toekomst van uw aarde, voor onze kinderen en kleinkinderen.
Kyrie eleison,
Amen.

Bezinning op de Maaltijd van de Heer

De laatste jaren is er wat meer variatie gekomen in de manier waarop wij het Heilig Avondmaal vieren.
Dit gebeurde o.a. met alternatieve liturgieën uit het Liedboek, soms gedeeltelijk solo gezongen.
Mede naar aanleiding van opmerkingen en vragen hierover in en aan de kerkenraad ontstond het voornemen om ons eens goed te bezinnen op vorm, inhoud en betekenis van het Heilig Avondmaal in onze gemeente en wat het ons persoonlijk doet. Natuurlijk met het oog op de toekomst van ons gemeente-zijn.
Ook in onze landelijke PKN was er behoefte aan bezinning hierop en verscheen in maart dit jaar ten behoeve van gesprekken binnen de gemeenten de zeer lezenswaardige brochure ‘De Maaltijd van de Heer’.

Het plan werd opgevat om in de komende kerkenraadsvergadering van 11 september ruim de tijd voor deze bezinning te nemen en voor deze vergadering (die sowieso openbaar is) zo veel mogelijk gemeenteleden uit te nodigen.
Tijdens de voorbereiding en vooral ook na het lezen van de brochure ‘De Maaltijd van de Heer’ kwamen we tot het besef dat zo’n bezinning ons als gemeente in de kern treft en ons ook persoonlijk goed kan raken. Zo’n bezinning doe je niet even en heeft tijd nodig om op gang te komen en om te bezinken.
In het Breed Moderamen van 14 augustus besloten we daarom om hierover een aparte gemeenteavond te houden en wel op maandagavond 22 oktober in Het Nieuwe Baken.

Ter voorbereiding op de bezinning in de kerkenraad kregen de kerkenraadsleden achtergrondinformatie en zijn er een aantal vragen geformuleerd. Dit is ook aangeboden als voorbereiding op de gemeenteavond.
Wil je dit nog eens nalezen of alsnog naar de kerkenraad reageren dan vind je hier de voorbereiding. In de vergadering van de kerkenraad op 13 november wordt de discussie geëvalueerd.

Heer, sterk ons – smeekgebed

Smeekgebed – 40dagentijd 2018

Gij die ons kent, Schepper van ons leven, wees ons genadig.
Gij die weet wat ons gelukkig maakt, en ook wat ons bindt en ons gevangen houdt.
Houd ons toch vast en spreid Uw genade over ons uit.
Warm ons, spreek onze naam.
Leg uw vrede in ons neer en doe ons leven, verbonden met U en met elkaar.

Daarom roepen wij om ontferming

voor hen die met de moed der wanhoop proberen te overleven of proberen hulp te verlenen in de hel van alles verwoestende bombardementen, 

voor jonge mensen van wie het leven overschaduwd wordt door de donkere herinneringen aan een schietpartij op school, breek toch de machtige arm van de wapenindustrie en wapenlobby,

voor wie in armoede leven en door schulden financieel en sociaal moeite hebben het hoofd boven water te houden.

Voor de miljoenen grote mensen op de vlucht waar ook ter wereld: Syrië, Afghanistan, Irak, Iran, Somalië, Eritrea, Venezuela.

Voor de miljoenen kleine mensen, zo jong, zo kwetsbaar, op de vlucht, soms alleen en steeds vaker slachtoffer van kinderhandelaren.

Voor ontwrichte gezinnen waar onvoorwaardelijke liefde niet vanzelfsprekend is,
waar vrouwen dagelijks met huiselijk geweld worden geconfronteerd waar ook  ter wereld dichtbij of ver weg zoals in kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda.

Heer, wees barmhartig
en sterk ons in de navolging
van uw weg van bevrijding.
Met uw wereld en uw mensenkinderen.

 

 

Dankdag

 

‘Geheim van leven’, een gebed

 

 

 

 

 

 

 

Goede zegenrijke God,

Appels liggen glanzend bijeen, aardappelen zij aan zij

in manden, vandaag volop naast al die soorten groen.

Hoe groots de oogst

van wat toen en steeds zo klein begon:

een bolletje,….. lees het gebed verder op Schepping Vieren

Wens

VOOR MIJN MENS

wat ik je wens
is ook zo’n mens
met of zonder hond
– de mijne heeft een witte –
die nu en dan je paden kruist

die dag zegt
zwaait
iets mompelt over ‘t weer

en dat je
zonder elkaars naam
of lievelingskleur te weten
je dag vervolgt
met een glimlach
die er net daarvoor niet was

(de ander glimlacht ook
dat is het beste)

dat wens ik je van harte

Mariëlla Vermeer – Dichter m/v

Troost

We zongen het elkaar toe, een lied van verbinden, een lied van troost, vandaag in de Joriskerk, in de dienst van gedenken ter gedachtenis aan Arjan de Wit.

Lied 416 uit het Liedboek

Arjan zong het met de cantorij en met ons vorig jaar november in de Joriskerk.