Auteursarchief: Geri

Wens

VOOR MIJN MENS

wat ik je wens
is ook zo’n mens
met of zonder hond
– de mijne heeft een witte –
die nu en dan je paden kruist

die dag zegt
zwaait
iets mompelt over ’t weer

en dat je
zonder elkaars naam
of lievelingskleur te weten
je dag vervolgt
met een glimlach
die er net daarvoor niet was

(de ander glimlacht ook
dat is het beste)

dat wens ik je van harte

Mariëlla Vermeer – Dichter m/v

Samenspraak Digitaal

Met ingang van het komende kerstnummer december 2015 van Samenspraak bestaat de mogelijkheid om Samenspraak digitaal toegestuurd te krijgen!
Dit is bedoeld om ons kerkblad een groter bereik in en om onze gemeente te geven buiten het aantal huidige abonnees op de papieren uitgave.
Het septembernummer heeft daarom een ruime papieren verspreiding, buiten de vaste abonnees.

Samenspraak voorkant klein


De digitale versie zal vooralsnog gratis zijn.

Belangstellenden kunnen zich per e-mail opgeven bij het kerkelijk bureau:
kb.pgvenlo@gmail.com

Indien u uw papieren abonnement wilt omzetten in een digitale versie dan kan dat natuurlijk ook.
Gelieve dan wel gelijktijdig met uw aanmelding het papieren abonnement op te zeggen.

Zonder bericht uwerzijds blijft uw huidige abonnement ongewijzigd.

Palmhöltje – Venloos lied voor Palmpasen

Lees een mooie en uitgebreide verklaring van de betekenis van het Palmhöltje overgenomen van de site van  OBS de Horizon in Doesburg

Palmhöltje

Twië maol doëzend jaor geleje
Kwaam d’r in ’t Heilig Land
Eine Keuning de stad ingereje,
En de kinder zweide
Pelmkes in de hand.
En Hae woel gennen troën,
Genne golde kroën.
Maar Hae heel van de minse des te miër.
Ederein good gestump
Zông “Hosanna veur Dae kump
In de Naam van Ôzze Leven Hiër!”

palmpaasstokRefrein:
Palmhöltje, palmhöltje, in de zônneschien.
De volgende waek zal ’t Paose zien.
Palmhöltje, palmhöltje, och, waat had ik gaer
Dae krintenhaan, die appelesien
En auk dae’n babbelaer.

Twië maol doëzend jaor geleje
Ware kinder net wie weej.
Lache waas auk ’t leefs waat ze deje.
Wao ’t plezeerig waas,
Dao ware zeej d’r beej.
En ze sprônge op straot,
Zônge in de maot.
En ze reepe alzelaeve Ziene Naam.
En ze struide toen rônd,
Palmblaajer op de grônd,
Veur dae mins dae oët d’n Hemel kwaam.

Troost

We zongen het elkaar toe, een lied van verbinden, een lied van troost, vandaag in de Joriskerk, in de dienst van gedenken ter gedachtenis aan Arjan de Wit.

Lied 416 uit het Liedboek

Arjan zong het met de cantorij en met ons vorig jaar november in de Joriskerk.

Geschiedenis van onze Joriskerk

geschiedenis van de JoriskerkHet is mei 1632.
De oorlog met Spanje is al lang geen opstand meer tegen godsdienstdwang en tegen zware belastingdruk door de tiende penning.
Voor de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden is – met name in Holland – de Gouden Eeuw al begonnen.
Rembrandt verhuist zijn atelier van Leiden naar Amsterdam.

Zo begint het boekje Historie van de kerk die van hand tot hand ging, geschreven door Paul Hollaar.

button-historie-kleinWe willen de geschiedenis graag verder vertellen en hebben een pdf gemaakt van het boekje, zodat het gedownload kan worden en geprint of digitaal gelezen.

Op 3 juni 2007 was het 375 jaar geleden dat de Venlose protestanten de Sint-Joriskapel voor hun kerkdiensten ter beschikking kregen.
De Joriskerk in het Venlose stadshart heeft een bewogen geschiedenis, waaraan de historie van de protestantse gemeente grotendeels parallel loopt.
Wie de geschiedenis niet kent, kan onmogelijk de omstandigheden van vandaag op waarde schatten. Uit de historie is lering te trekken. De historie leert onder meer dat mensen hardleers zijn. De geschiedenis van de Joriskerk levert daarvan treffende voorbeelden.

In de loop der jaren zijn tal van brochures etc. aan het kerkgebouw en de kerkelijke gemeente gewijd. Met gebruikmaking van deze bronnen is dit boekje samengesteld, ten einde – voor zover mogelijk – een coherente geschiedschrijving na te laten voor toekomstige jubilea van dit deel van de christelijke gemeente.
Want een van de lessen uit het verleden leert dat de Heer der kerk zijn gemeente bewaart.
Bij de samenstelling van dit boekje is dankbaar gebruik gemaakt van de aanwijzingen, correcties en aanvullingen door Margriet Gosker en Albert Lamberts.
De burgerlijke gemeente Venlo, wier erflaters zo’n prominente rol in de hele Joriskerkgeschiedenis hebben gespeeld, maakte met een genereus gebaar deze uitgave mogelijk.