Auteursarchief: Geri

Kindernevendienst en Tienerdienst

In de herfst van 2020 zijn we gestart met een nieuwe opzet van het aanbod voor kinderen tijdens de kerkdienst. Die nieuwe opzet betekent dat er regelmatig, zo ongeveer om de week, een nevendienst is. Er is een kindernevendienst voor kinderen in de basisschoolleeftijd en een tienernevendienst (nieuw dus!) voor kinderen van 12 – 15 jaar. Maar na twee keer zette corona een streep door onze planning vanwege de sluiting van de Joriskerk.

Daarom zijn we blij dat we na de zomervakantie de kindernevendienst en tienernevendienst weer kunnen opstarten. Hieronder vind je het rooster dat ook in Samenspraak en op de website van de Joriskerk staat. We hopen natuurlijk dat jullie fijn blijven meedoen!

Wil je meer weten? Stel je vraag dan via het contactformulier.

Tot gauw!
Namens de kinder- en tienernevendienstleiding, Mirjam Madderom.

Opgeruimd staat netjes – 18 september

Twee keer per jaar is er een ‘opgeruimd staat netjes’ actie.

Dit initiatief van de Jongerenkerk en de Joriskerk heeft een brede aanhang gekregen.
Inmiddels zijn de Wereldwinkel Venlo, Fair Venlo, VenloPartners,
jongeren van Home+, Wijkoverleg Binnenstad, werkgroep Julianapark en ‘t Groenewold hierbij aangesloten.
Een mooi voorbeeld dat een klein plan tot diaconale samenwerking over de stad kan uitwaaieren, vooral door het enthousiasme van Hub van den Bosch, pastor van de Jongerenkerk.

De eerstvolgende actiemorgen is op 18 september. Het is dan World Cleanup Day. Tijdens deze wereldwijde opruimactie geven we samen met ruim 180 landen de planeet (en in ons geval een klein stukje Venlo) een grote schoonmaakbeurt. Ons doel? Het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval!

Actie vakantietas

Zaterdag 17 juli was het zover: met vele helpende handen van jong tot oud, werden de vakantietassen (meer dan 80 stuks!) voor kinderen in armoede gevuld met speelgoed, een boek en wat lekkers.

Via de Voedselbank Venlo gaan de vakantietassen naar kinderen die niet op vakantie kunnen of een uitje kunnen maken vanwege de financiële problemen thuis.

We kunnen spreken van een geslaagde actie. Iedereen die deze actie heeft gesteund: hartelijk dank!

Namens de Missionaire Werkgroep in samenwerking met het College van Diakenen

Gerda Silvis-Andringa

team vakantietas

Bericht voor onze jongeren

Voor jongeren van 12 – 24 jaar

We blijven elke tweede zaterdagavond van de maand met onze jongeren bij elkaar komen. Een fijne groep. Nu nog via Zoom, maar dat werkt toch niet echt lekker. We hopen snel de vruchten van de wetenschap te kunnen plukken en allemaal gevaccineerd en wel weer fysiek bij elkaar te komen.

We gebruiken een methode van Peter Hendriks: ‘Basiscursus geloven voor jongeren’, waarbij allerlei thema’s aan de orde komen.
Tijdens en ook na het samen eten gaan we dan op zoek met elkaar, naar echtheid en naar wat van waarde is. ‘Geloof je dat God bestaat?’ – hmm, wel leuk hoor om eens een keer over te praten, hoe je daar op dit moment tegenaan kijkt, maar niet echt helpend eerlijk gezegd. Wat helpt wel? Misschien dit, hebben we gemerkt: dat je ruimte voelt om te vertellen waar je mee zit, wat je bezighoudt, waar je het moeilijk mee hebt. Het mag er zijn. Een kaarsje aansteken en daarmee zonder woorden ervaren dat je op de één of andere manier geborgen bent, misschien wel bij God.

En jullie willen graag wat voor een ander doen, dus daar proberen we ook manieren voor te vinden de komende tijd.

Joost Anne.