stichting Tegenwind

Stichting Tegenwind, orgelklanken in breder perspectief: verrassend & veelzijdig

Stichting Tegenwind en het Blank orgel in de Joriskerk te Venlo

De Joriskerk heeft qua ligging een centrale plaats in Venlo
Voor de Protestantse Gemeente te Venlo e.o. is het de ontmoetingsplek waar de wekelijkse kerkdiensten worden gehouden.
Het orgel heeft in deze diensten een belangrijke rol door het begeleiden van de samenzang. Daarbij worden vaak ook improvisaties op bekende (kerk)muziek gespeeld.
In 2003 werd het Blank orgel van de Joriskerk door de firma Kaat en Tijhuis gerenoveerd en met enkele registers uitgebreid. Deze uitbreiding biedt naast een breder palet van mogelijkheden in de kerkdiensten ook de gelegenheid om het als element in andere muzikale activiteiten in te zetten.

Teneinde deze nieuwe mogelijkheden van het orgel voor een breder publiek toegankelijk te maken werd de stichting Tegenwind opgericht.
De stichting Tegenwind wil het orgel mee laten gaan in de muzikale ontwikkelingen van deze tijd en het uit zijn isolement halen. Zij wil een nieuw publiek winnen met ongewone en prikkelende programma’s, die vaak over de grenzen van het klassieke orgelconcert heengaan, mogelijkheden met andere kunstvormen opzoekt en de jeugd actief probeert te betrekken.

Voor meer informatie, zie www.tegenwind.org