kinderpagina

Palmpasen 2020

Ieder jaar maken we samen een Palmpaasstok. Dat kan nu niet. Maar Anne heeft er 1 thuis gemaakt, kijk maar.


Heb je ook zo’n mooie Palmpaasstok gemaakt, stuur dan een foto naar de website. Dan zetten we de foto hier erbij.

Wat heb je nodig?
– twee stokken, in kruisvorm
– buxustakjes: ze lijken op palmtakken en herinneren aan de intocht van Jezus in Jeruzalem (Palmzondag).
– haan van brood: weet je nog dat de haan kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende?(Goede Vrijdag/vroege ochtend).
–  30 rozijnen: dit lijken wel de 30 zilverlingen die Judas kreeg nadat hij Jezus had verraden.
– 12 pinda’s: dit zijn de 12 discipelen.
– mandarijn: dit staat voor de spons met zure wijn.
– eieren staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag).

Kinderkerstfeest 22 december 2019

Een lege stal?
Tijdens het kinderkerstfeest hebben we geluisterd naar het verhaal van de goede waard van Bethlehem. Hij kreeg hulp van kinderen en grote mensen om het verhaal uit te beelden.

Bij zijn lege stal vertelde hij over de drukte in het dorp. En ook in zijn herberg was het overvol met mensen. Er sliepen zelfs drie koningen in één kamer, zo vol was het door de volkstelling.

Toen Jozef en Maria aankwamen was er geen plek meer, daarom mochten ze in de stal overnachten, waar de os en de ezel voor warmte zorgden. En toen Maria een kind kreeg, regelde de waard een vroedvrouw.

Daarna kwam al het kraambezoek tot de stal overvol was: de drie koningen, engelen, herders en schapen. Iedereen genoot van beschuit met muisjes om de geboorte van Jezus te vieren.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Geef licht – kerst 2019

Dit jaar lezen we in de kindernevendienst verhalen over de profeet Micha. Zo’n 700 jaar voor de geboorte van Jezus liep hij door de straten van Jeruzalem en hij zag een donkere stad. Een stad waar mensen niet tot hun recht kwamen en waar geen vrede was. Micha vertelde dat het anders kon. Maak van Jeruzalem weer een lichte stad, zei hij, een stad zoals God haar bedoeld heeft. Ook onze wereld kan wel wat licht gebruiken. En daar mogen we om bidden op weg naar Kerst. Om licht uit de hemel dat ons gegeven wordt en dat we mogen delen met andere mensen.

Kerkramen
In de kerk zien we een serie posters van kerkramen. Een kerkraam vertelt een eigen verhaal en laat tegelijkertijd het licht door dat daar achter schijnt. En misschien doen Bijbelverhalen wel hetzelfde. Ze vertellen een verhaal en laten tegelijk iets zien van een groter, verder licht. De mooie posters zijn gemaakt door André van der Veen, via uitgeverij Kwintessens, Amersfoort.
Kom maar kijken wat er op de posters te zien is!

De profeet Micha vertelt dat op een dag iemand geboren zal worden in Bethlehem. Iemand die voor mensen zal zorgen, iemand die de mensen zal leiden. Het licht van de wereld. Dat geeft hoop, op weg naar Kerst.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hallo allemaal,

Het was weer een mooi kinderkerstfeest in de Joriskerk. Waren jullie er ook?
De leiding van de kindernevendienst heeft een mooi verslagje gemaakt, met foto’s. Dan kunnen jullie nog eens nalezen hoe het was. En voor iedereen die er niet was: we hebben jullie gemist. Tot de volgende zondag!

De juf vertelt hoe het was die middag in de Joriskerk:

Met kinderen en grote mensen zijn we zondagmiddag op zoek gegaan naar de koning.Tijdens de zoektocht speelden de koperblazers en de violiste mooie muziek en zongen we onder de begeleiding van de piano kerstliederen.

kerstfeest van de kindernevendienst

De engel Gabriël vertelde over Maria die moeder zou worden van een bijzonder kind. Samen met de wijzen gingen we op zoek naar dit kind.

Met behulp van het kompas kwamen de wijzen een koning tegen die ons zou leren delen met elkaar. Maar deze koning wilde alles voor zichzelf houden…. Toen wees het kompas naar een koning die zou kunnen helpen. Maar ook deze koning wilde alleen zelf geholpen worden…. En de derde koning zou alles weten over vrede. Maar hij wilde vechten om vrede te bereiken….
Uiteindelijk kwamen de wijzen bij de stal waar ze Jozef en Maria vonden met het kind Jezus dat ons leert hoe je kunt delen, dat je anderen kunt helpen en wat vrede is.

Tijdens het bidden mochten alle kinderen een lichtje aansteken.

We bidden om troost voor mensen die verdriet hebben.
We bidden om kracht voor mensen die ziek zijn.
We bidden om licht voor mensen die alleen maar duisternis zien

We bidden om vrede daar waar oorlog is.
We bidden om liefde waar mensen ruzie maken.
We bidden om samen waar mensen alleen zijn.
We bidden om blijdschap waar mensen treuren.
Wees bij uw mensen goede God, we weten dat u om ons geeft, daarom is uw Zoon op aarde gekomen. Wij danken U voor zijn liefde en voorbeeld voor ons.

Onder het genot van een drankje en kerstbrood werd er na afloop nagepraat door de ouderen en gespeeld door de kinderen.  

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hallo,
Zondag 25 maart 2018 is er geen kerkdienst in de Joriskerk. We gaan met z’n allen naar de H. Michaëlkerk in ‘t Ven. Deze zondag is het Palmpasen en dus gaan jullie in de kindernevendienst Palmpaasstokken maken.
Als de palmpaasstokken klaar zijn gaan jullie ze laten zien in de kerk en een rondje door de kerk lopen.

Alles wat jullie aan de palmpaasstokken gaan vastmaken heeft een betekenis.
Juf Marianne van de kindernevendienst heeft het uitgelegd.
Hier komt het:

Buxustakjes
Deze takjes zijn in de plaats van de palmtakken en laten ons denken aan de intocht in
Jeruzalem. Palmzondag is heel speciaal de zondag dat we denken aan dat verhaal.
Haan van brood
De haan is de haan die kraaide nadat Petrus drie keer had gezegd dat hij Jezus niet kende, op Goede Vrijdag in de vroege ochtend.
30 rozijnen
De 30 rozijnen zijn de 30 zilverlingen die Judas kreeg toen hij Jezus
verried.
12 pinda’s
Er waren twaalf discipelen.
Mandarijn
Is de spons met zure wijn.
Eieren
Staan symbool voor nieuw leven (Paaszondag).

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai allemaal,
Hebben jullie een fijne vastelaovend gehad?
Woensdag 14 februari is het Aswoensdag, dan begint de 40dagentijd tot het Pasen is.
Bij de kindernevendienst gaan jullie horen en praten over ‘Ik zorg voor jou’.
Jezus maakt op weg naar Pasen moeilijke dingen mee. Hij wordt op de proef gesteld in de woestijn, hij ziet handelaars op het tempelplein, hij weet dat mensen hem willen doden .Maar bij al die dingen is Jezus niet alleen. God zorgt voor hem. Jezus laat zien  hoe mensen voor elkaar kunnen zorgen.
Ieder zondag is er een plaatje dat we eerst op de beamer zien en dat jullie daarna op de poster gaan plakken.
Tot ziens in de kerk!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Een boek vol verwachting

Deze adventstijd gaan we samen met de profeet Jesaja op weg naar het Kerstfeest.
Elke week steekt een kind de adventskaars aan en leest een gedichtje.
Ook kijken we samen in het grote boek vol verwachting dat voorin de kerk te zien zal zijn.

Jesaja schreef een boek vol verwachting. Ook als er in de wereld om je heen nare dingen gebeuren, zei Jesaja, dan kun je altijd blijven hopen en verwachten omdat God naar mensen toekomt. Hij komt dichtbij. Met die verwachting komen we dichter bij Kerst.
En samen ontdekken we dat verwachten iets anders is dan wachten. Want wachten kan saai zijn omdat er niets gebeurt, maar verwachten dat is spannend omdat je weet dat er eigenlijk al iets begonnen is…

Iedere week zingen we ook een lied.

Gaan jullie mee samen op weg naar Kerst?
Namens het kindernevendienstteam,
Mirjam Madderom.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hallo allemaal,

20170315_201851kinderpagina

Carnaval is geweest en de vakantie voorbij.
De 40dagentijd 2017 is begonnen.

De 1e zondag in de 40dagentijd hebben de kinderen die naar de kindernevendienst gingen, spaardoosjes gevouwen en na de dienst bij de uitgang aan iedereen uitgedeeld.

Maarrrrr waar sparen jullie voor???  Juist, voor de kinderen die wonen in de Glind.
En wat is de Glind?
De Glind is een jeugddorp waar 120 kinderen wonen. Deze kinderen kunnen niet bij hun eigen ouders wonen en daarom wonen ze in het jeugddorp in een huis met een soort van nieuwe vader en moeder en broertjes en zusjes. Ze hebben het daar fijn. Gaan naar school, sporten en doen allerlei andere leuke dingen. Zo krijgen de kinderen in de Glind alles voor een veilige toekomst. Jeugddorp de Glind is uniek!

Op YouTube staat een leuk filmpje over de Glind.

Voor dit dorp is veel geld nodig en daar sparen jullie voor!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Kinderkerstfeest

Het was een mooi feest, het kinderkerstfeest in de Joriskerk.
Er werd op de klarinet gespeeld door Marga, er werd samen gezongen en gebeden.
Ademloos keken wij naar foto’s in het album van Anna en luisterden wij naar het verhaal van Anna en Joachim.

Omdat wij het zo’n mooi verhaal vonden en zulke mooie foto’s, willen wij het ook aan jullie laten zien. Foto’s en verhaal zijn gemaakt door Franz-Joseph Hirs.

De leiding van de kindernevendienst wenst jullie  goede feestdagen

Marianne Hollaar

‘Maak het mee’ het wordt Kerst!

Er zijn vier zondagen voor het Kerst is. Dat noemen we advent. Voor in de kerk is een grote poster met een lege ster te zien. Iedere zondag wordt een punt van de ster opgevuld.
De verhalen die verteld worden gaan over verwachting en hoop, over licht in het donker. Moeilijke woorden zijn dat maar in de kindernevendienst kunnen jullie er ook over praten.

Op 18 december is er een Kinderkerstfeest, speciaal voor jullie. Komen jullie? Vaders en moeders, opa’s en oma’s zijn natuurlijk hartelijk welkom.
Wil je muziek maken op het kinderkerstfeest, meld het dan per mail aan joostanne@home.nl.

Het kinderkerstfeest op 18 december begint om 17 uur en is in de Joriskerk.
Tot dan!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Na de vakantie

Net als op school zijn we in de kerk ook weer begonnen aan een nieuw seizoen. En zoals je op school een eerste schooldag in een nieuwe klas hebt, hebben we in de kerk een startzondag.

Die zondag was er in de Joriskerk een dominee die niet preekte! Hij deed een ‘schriftspel’. Een toneelstuk over een verhaal uit de Bijbel en de dominee was Jacob.

Jacob was met z’n rugzak onderweg naar… ja, naar het onbekende. Een toekomst voor zich vol onzekerheden, soms best beangstigend. Hij blikte terug naar hoe het toch zover gekomen was. Zo nam hij ons mee en deelde het verhaal over de ruil van het eerstgeboorterecht met zijn broer Ezau voor ‘dat rode daar’. Hij vertelde heel eerlijk dat hij z’n vader voor de gek heeft gehouden door zich voor te doen als Ezau toen vader de zegen voor de eerstgeborene wilde geven. En dat dat wel gelukt is, hij heeft de zegen gekregen, maar dat zijn broer daar zo boos over is dat hij heeft moeten vluchten. En dus loopt hij hier nu – eenzaam een onbekende toekomst tegemoet. Hij deelde nog een ervaring met ons: hij rolde op een avond zijn slaapzak uit omdat hij wilde rusten, een steen kon wel als kussen dienst doen. Die nacht maakte hij in een droom iets heel bijzonders mee: de hemel ging open. Er was een grote ladder, engelen liepen op en af en God stond naast hem. Hij kon niet bevatten wat er was gebeurd. Niet dat alle problemen waren opgelost, maar het gaf hem wel moed om door te gaan: hij was niet alleen – God ging met hem mee.

startzondag-engelen-op-de-ladder

x

Na het toneelstuk hebben kinderen van de kindernevendienst papieren engelen aan een ladder gehangen.
Het zijn boodschappers die woorden voor ons mee hebben gebracht zoals  ‘samen’, ‘liefde’ en ‘delen’.
Na de dienst hebben de kinderen nog meer engelen gemaakt en die hangen nu ook aan de ladder.
Iedere zondag kunnen we ons zo herinneren: God trekt met ons mee – ook als we het onbekende tegemoet gaan!

~~~~~~~~~~~~~~~

Zondag 26 juni 2016

Anne en Jeroen namen afscheid van de kindernevendienst. Ze zijn nu te groot voor de kindernevendienst, vinden ze zelf ook. De vragen en spelletjes zijn te makkelijk geworden.
Dominee Hirs hield een toespraakje en ze kregen uit zijn handen een liedboek.
Alle gemeenteleden hebben hun naam gezet zodat ze weten wie we zijn.

Met open handen – we zijn op weg naar Pasen

En ook voor Pasen nog staat hieronder een rebus. Kun je hem oplossen?

Paasrebus 2015