cantorij 2.0

De cantorij oefent vanaf 1 november 2013 op dinsdagavond vanaf 19 uur.

Onze cantorij is een project-koor. Dit houdt in dat we zes keer per jaar een bijdrage leveren aan de eredienst. Voor ieder project vragen we een dirigent. Dit betekent voor de dirigent dat hij zich steeds aan een project verbindt. Naast de bijdrage in de dienst studeert de dirigent het repertoire in. Hij oefent hiervoor vijf of zes keer met de cantorij. Dan zit het project er weer op. Voor de zangers/ zangeressen geldt hetzelfde.

partituur

Per project of in de kerngroep
Dit betekent dat er een kerngroep is van cantorijleden die aan alle projecten deelnemen.
Naast deze kerngroep kunnen gemeenteleden die graag zingen per project intekenen. Zij oefenen dus mee op de vijf of zes dinsdagavonden voorafgaande aan de dienst waarin we bijdragen. Als het project is afgesloten kunnen ze weer meedoen aan het volgende project of er een of meerdere overslaan. Ze kunnen natuurlijk ook besluiten zich aan te sluiten bij de kerngroep.

Om nu per project mensen de gelegenheid te bieden zich in te schrijven willen we een adressenbestand opbouwen van gemeenteleden (kerkbezoekers) die graag zingen en er wel wat voor voelen bijna geheel vrijblijvend te worden benaderd voor een of meerdere van de projecten van de cantorij van de Joris.

Als je denkt ik wil wel in dit adressenbestand en ik kan niet wachten tot ik daarvoor benaderd wordt door een van de wervers of als je nog vragen hebt, kun je die sturen via het contactformulier op deze site.