Baanbrekers & Dwarsliggers

baanbrekers-en-dwarsliggers-300x224De groep Baanbrekers & Dwarsliggers komt al vele jaren bij elkaar en is begonnen met het bespreken van personen die in de kerkgeschiedenis veel hebben betekend als baanbreker of als dwarsligger.
Te denken valt aan personen als Maarten Luther, Hildegard von Bingen, Johannes Calvijn maar ook aan Titus Brandsma, Dietrich Bonhöeffer en Catharina Halkes.

In de daarop volgende seizoenen hebben we gedichten gelezen van dwarse dichters en schilderijen bekeken en besproken van bijzondere schilders.
Ook hebben we een seizoen over de verschillende rollen van de apostel Paulus gesproken. Paulus en de Joden en Paulus en de Heidenen; als wonderdoener, als predikant, met vrouwen en met collega’s zoals beschreven in de brieven van Paulus in Handelingen.
Afgelopen seizoen hebben we de apocriefe evangelieteksten gelezen van het evangelie van Judas, het proto-evangelie van Jacobus en het evangelie van Thomas.

Het komende seizoen (2017/2018)

Omdat Thomas ons nog niet alles heeft verteld gaan we het komende seizoen door met het lezen en bespreken van zijn evangelie (volgens dr. Gilles Quispel).

We starten in 2017 op 5 september en komen daarna op 7 november, in 2018 op 16 januari, 6 maart en 1 mei bij elkaar in Panningen.
Zin om mee te praten? Dat kan!

Aanmelden kan via telefoonnummer 077-3523822 of via cox.vanderlugt@home.nl